Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto, vuoden 2022 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset vuodelle 2022 ovat haettavissa 1.-31.12.2021 välisenä aikana. Avustushakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola 31.12.2021 klo 15.00 mennessä. Kaupunginhallitus tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista hakuajan päättymisen jälkeen alkuvuodesta 2022.

Hakulomake on saatavilla kaupungin verkkosivuilta www.kouvola.fi/lahjoitusrahasto

Lisätietoja:

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun