Kymenlaaksossa 40 000 digisyrjäytynyttä

Digisyrjäytyneille etsittiin auttavia toimenpiteitä kyselyn avulla tänä keväänä.

Kymenlaaksossa asuu ainakin 40 000 digisyrjäytynyttä, joiden digitaidot eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Digitukea tarvitsevat kokevat avun saamisen haasteelliseksi. Kymenlaakson liiton Digitaidoilla osalliseksi -hanke on koonnut yhdessä Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten kanssa digituen palveluntarjoajien verkostoja, jotta digiapua olisi helpommin saatavilla sitä tarvitseville.

Lisäksi kuntalaisille on järjestetty kevään aikana kysely, jonka tulosten perusteella suunnitellaan digitaitoja edistäviä tai auttavia toimenpiteitä. Kuntalaisten digitaitoja ja digituen avuntarvetta on kyselty aiemminkin, mutta nyt tuloksia on kerätty ensimmäistä kertaa kuntakohtaisesti.

Kyselyyn vastasi yli 600 kymenlaaksolaista. Vastaajista kaksikolmasosaa olivat naisia. Kyselyssä selvisi, että eniten apua digiasioihin kysytään läheisiltä. Vastaajat kertoivat tarvitsevansa apua etenkin wifin, valokuvien siirron ja viranomaistoimintojen kanssa. Vastaajat toivoivat, että digtukea olisi saatavilla esimerkiksi kirjastoissa tai omassa yksikössä.

−Kelan palvelut ovat vaikeita, erityisesti ulkomaalaisille. Usein palveluissa on monta vaihetta ja erikoisia kysymyksiä, projektipäällikkö Katariina Terävä kertoo.

Lisätietoja:

Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke, Kouvolan kaupunki,
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava@kouvola.fi

Sivun alkuun