Muistelu yhdessä on Vuoden vanhusteko

Kymijoen Hoivan hanke ” Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa” on saanut Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2019 –palkinnon. Hanketta toteutetaan Kymijoen Hoiva ry:n Hyvinvointiasema Sarastuksessa Inkeroisissa. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala.

Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa -hankkeessa on yhdistetty yhteisöllinen muistelu, valokuvien käyttäminen ja digitaitojen lisääminen. Hankkeen tavoitteina ovat yksinäisyyden ja syrjäytymisen väheneminen ja muistisairauksien ehkäiseminen, ikääntyvien digitaitojen lisääminen, yhteisöjen säilymisen edistäminen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Inkeroisten hyvinvointiasemalla on järjestetty muistelutilaisuuksia, joissa palveluohjaaja on alustanut keskustelua. Muistojen kertomiselle, tunteiden jakamiselle ja yhteiselle keskustelulle on annettu aikaa. ”Muistelutilaisuudet ovat olleet hyvinkin koskettavia ja myös huumoripitoisia”, kertoo Emma Kujala. ”Yhdessä on muisteltu alueisiin ja paikkoihin liittyviä muistoja ja tilaisuudet ovat yhdistäneet alueen ikäihmisiä. Mukana on ollut myös koululaisia muistelemassa yhdessä ikääntyneiden kanssa ja he ovat saaneet kuulla millaista elämä oli ennen näillä samoilla alueilla”, hän jatkaa.

Hyvinvointiaseman muistelutilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia, ja muistelujen malli halutaan levittää myös muiden Hyvinvointiasemien käyttöön. Keskustelut ja valokuvat on tallennettu nettiin www.muistoissa.webnode.fi. Ikääntyviä on ohjattu myös itse ottamaan valokuvia, käsittelemään niitä sekä siirtämään ne verkkosivuille. Lisäksi on järjestetty muuta digikoulutusta ikääntyneille, mm. internetin käyttämiseen ja pankkiasiointiin.

Vuoden vanhusteko -palkinto 2019 myönnettiin Hyvinvointiasema Sarastukselle Inkeroisiin.
Kymijoen Hoivan hanke ” Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa” palkittiin Kouvolan Vuoden Vanhustekona. Hyvinvointiasema Sarastuksen yhteinen muistelu Inkeroisissa on yhdistänyt ikääntyneitä ja nuoria. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala. Palkinnon jakoivat Kouvolan vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Nykänen sekä varapuheenjohtaja Markku Mikkola.

Kouvolan vanhusneuvoston perusteina valintaan olivat hankkeessa luotu onnistunut toimintamalli, joka voidaan siirtää muuallakin toteutettavaksi, hyvä asiakaspalaute ja paikallishistorian esiin tuominen.

Vuoden Vanhusteko –palkinto myönnetään henkilölle, joka on myönteisellä tavalla edistänyt Kouvolan vanhustyötä ja edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Tunnustuksen saajan valinnassa on huomioitu myös ikäihmisen osallisuuden ja toimivan arjen sujumisen tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä ajankohtaisuus. Palkinto on kunniamaininta ja se jaettiin Kouvolassa kolmannen kerran. Palkittavasta vanhusteosta päättää Kouvolan vanhusneuvosto.

Lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi, puh. 020 615 7179, liisa.korppi@kouvola.fi
www.muistoissa.webnode.fi

Sivun alkuun