Hyvinvointi rakentuu monesta ja sitä luodaan yhteistyössä monen tahon kanssa. Hyvinvointia ovat niin terveys, osallisuus kuin työkykykin. Sitä on myös mielen hyvinvointi sekä esimerkiksi syrjäytymisen ja osattomuuden ehkäisy.

Hyvinvointiin vaikuttavat myös monet arjen päätökset: katujen hiekoitus, lähiliikuntapaikat, kulttuuripalvelut tai uimahallilippujen hinnat.

Kun kouvolalaisilta kysyttiin, mitä hyvinvointi heille merkitsee, esiin nousivat seuraavat asiat:

 • terveys
 • tasapainoinen, sujuva arki
 • viihtyisä elinympäristö
 • turvallisuus
 • hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Kouvolalaisten kokemuksia hyvinvointiin liittyvistä asioista löydät vuoden 2018 hyvinvointikyselyn yhteenvedosta.

Keinoja hyvinvoinnin edistämiseen

Kouvolassa hyvinvointi tarkoittaa vaikkapa elintapoja, mielen hyvinvointia ja arjen sujumista. Alta löydät lisävinkkejä

terveellisiin elintapoihin

mielen hyvinvointiin

 • mahdollisuus osallistumiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa, lisätietoa: Mielenterveysseura

turvalliseen arkeen

päihteettömyyteen

 • ehkäisevä päihdetyö, lisätietoa THL
 • tapahtumat, koulutukset

Osallisuus

Hyvinvointia, sekä omaa että muiden, voit edistää myös osallistumalla yhteiseen toimintaan. Samalla voit vaikuttaa asioihin, saat mielekästä sisältöä elämääsi ja torjut yksinäisyyttä.

Voit osallistua ja vaikuttaa monin tavoin:

 • Kuntalaisena ja palvelujen käyttäjänä voit antaa palautetta ja vastata kyselyihin.
 • Voit osallistua tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin, joita kaupunki järjestää eri aiheista.
 • Sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden tiedon saantiin ja keskusteluun osallistumiseen.
 • Voit tehdä kuntalaisaloitteen ja saada asiasi käsittelyyn kaupungin päätöksentekoon
 • Voit myös osallistua yhdistystoimintaan ja asukastoimintaan kaupungin eri alueilla.

Ajankohtaista:

Päivitetty 6.9.2019