Maaseutupalvelut

Kymenlaakson Vuoden kylä 2023

Ehdotuksia Vuoden kyläksi otetaan vastaan 31.1.2023 asti. Lisäksi pyydetään esityksiä palkittavista henkilöistä, jotka ovat ansioituneita kylätoiminnan parissa ja maaseutualueen elinvoiman edistämisessä.

Kaupunki etsii energiansäästökohteita

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut energian hinnan epävakauteen ja huimaan nousuun. Kouvolan kaupunki on aloittanut varautumisen haasteelliseen talveen ja hakee energiansäästökohteita. Kuntalaiset voivat myös antaa energiansäästövinkkinsä kaupungille.

Kesäkanat – muistilista kanojen pidosta

Kesäkanojen pito on yleistynyt. Kanojen pitäjänä sinun tulee huomioida ja muistaa muutama tärkeä asia. Ohessa päivitetty muistilista kanojen pidossa huomioitavista asioista:

MAHA-raha haettavissa 29.4.2022 mennessä

Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämisrahoitusta vuodelle 2022 voi hakea 29.4.2022 klo 15.00 mennessä. Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille.

Kylien avustuksia haettavissa

Kylien toiminta-avustus, kylien kohdeavustus, yksityistieavustukset sekä Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämisrahoitus ovat haettavissa.

Asiointi maaseutupalveluissa

Yhteydenotot maaseutupalveluihin sähköpostitse tai puhelimitse. Henkilökohtaiset käynnit vain ajanvarauksella.

Kaupungin sähköistä lupa-asiointipalvelua on laajennettu

Kouvolan kaupungilla on useita verkossa toimivia asiointipalvelun kanavia, joista erityisesti rakentamiseen liittyvät luvat hoituvat sujuvasti ePermit-lupapalvelun kautta. Nyt myös poikkeamislupien sekä suunnittelutarveratkaisuiden hakeminen onnistuu lupapalvelun kautta sähköisesti.

Kouvolan kaupungin lomituspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät keskiviikkona 22.4.2020. Yt-neuvottelut alkoivat 8.4.2020. Neuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa vähintään noin 100 000 euron kertaluonteiset säästöt vuonna 2020, mikä tarkoittaa maatalouslomittajien kolmen viikon lomautusta. Lisäksi tavoitteena oli vähentää maatalouslomittajien määrää enintään yhdeksällä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johtuneet koronavirusepidemiasta, vaan niiden taustalla on tarve sopeuttaa lomituspalvelujen toimintaa viime vuosina vähentyneeseen lomituspäivien määrään. Poikkeusolojen aikaisten toimivallan delegointien vuoksi kaupunginjohtaja päättää henkilöstön lomautuksista.

Kouvolan kaupungin lomituspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät keskiviikkona 8.4.2020. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään 14 kalenteripäivää. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa vähintään noin 100 000 euron kertaluonteiset säästöt vuonna 2020, mikä tarkoittaisi maatalouslomittajien kolmen viikon lomautusta. Lisäksi tavoitteena on vähentää maatalouslomittajien määrää enintään yhdeksällä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johdu koronavirusepidemiasta, vaan niiden taustalla on tarve sopeuttaa lomituspalvelujen toimintaa viime vuosina vähentyneeseen lomituspäivien määrään.

Kymenlaakso selviää yhteistyöllä!

Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy ovat neuvotelleet kumppaniensa kanssa tehokkaimmista tavoista tukea mahdollisimman montaa yritystä poikkeusajan aiheuttaman kriisin yli.

Sivun alkuun