Kummikylät kutsuvat valtuutettuja käymään

Kaksi naista kävelee kivireunuksen päällä. Taustalla vanhoja punamultarakennuksia.

Jokaiselle Kouvolan kaupunginvaltuutetulle on nimetty oma kummikylä.

teksti: Outi Myllymäki kuva: Marja Seppälä

Jaalan kirkonkylän kyläyhdistyksen puheen­johtaja Seija Hietanen suhtautuu kummiky­lätoimintaan odottavin mielin. Kyläyhdistyk­sen kummivaltuutetuksi on nimetty Sanna Jacksen.

– Sanna vieraili viime syksynä uutispuu­rotapahtumassamme. Hän on myös vienyt kyläyhdistyksen viestiä kaupungin suuntaan, Hietanen sanoo.

Hänestä kummitoiminta on tervetullut lisä kylien kehittämiseen.

– Näen tämän myös lisäävän kylien välistä yhteistyötä. Olisi esimerkiksi mielenkiintois­ta vierailla Inkeroisissa, jossa Sanna asuu, ja tutustua sen kyläyhdistyksen toimijoihin. Kylien neuvottelukunnassa törmään usein siihen, miten vähän tunnen muita Kouvolan kyliä, Hietanen pohtii.

Yhteistyö kasvaa verkostoissa

Jaala ei ollut Sanna Jacksenille ennestään tuttu paikka.

– Nyt tulee seurattua kummikyläni asioita tarkemmin, Jacksen kertoo.

Hän aikoo kesällä toteuttaa jaalalaisten vie­railun Inkeroisiin.

– Olen myös todennut Jaalan kirkonkylän kyläyhdistyksen väelle, että minuun voi aina ottaa yhteyttä ja selvittelen heidän puolestaan asioita kaupungin päässä. Joulun alla kysyin­kin esimerkiksi kylän asukastilaan liittyvistä asioista.

Aloite kyläkummitoiminnasta syntyi kylien neuvottelukunnassa, johon kylät valitsevat ku­kin itse edustajansa ja kaupunki nimeää oman edustajansa. Neuvottelukunta vahvistaa kau­pungin ja maaseudun välistä yhteistyötä sekä edistää alueen kylien keskinäistä tuntemista. Sen käytännön toiminnasta vastaa Kouvolan maaseutupalvelut.

Maaseutuasiamies Henna Pekala kertoo, että valtuutetut ovat ilahtuneet kutsuista vie­railla kummikyliensä tapahtumissa.

– Myös muualla Suomessa on oltu kiinnos­tuneita kummikylätoiminnasta, hän toteaa.

Valtuutettujen kummikylät 2021–2024 Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 17.5.2023 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 1/2023. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Sivun alkuun