+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Voikkaan Hirvelän tilan 15:4 osaa

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 22, Voikkaa, korttelien 106 ja 164 osia, korttelia 163 sekä lähivirkistys-, venesatama- ja katualuetta

Asemakaavassa muodostuvat kaupunginosan 22, Voikkaa, korttelin 106 osa, kortteli 163 sekä venesatama-, suojaviher- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessa sijaitsevan kaupungin venesataman ja siihen rajautuvat kortteli- ja katualueet. Alueen laajuus on noin 1,9 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Venerannan katu- ja satama-alueiden ja niihin rajautuvien kortteleiden maankäyttö ja rajaukset vastaamaan alueen palvelutason parantamiseen ja Kimolan kanavan avaamiseen liittyviä suunnitelmia. Asemakaavalla myös mahdollistetaan suunnittelualueella olevien katujen risteysalueiden liikenneturvallinen toteutus.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavaratkaisusta annettiin lausuntoja ja yksi palaute. Asemakaavan muutosehdotus valmistuu teknisen lautakunnan käsittelyyn keväällä 2018, jonka jälkeen se asetetaan julksesti nähtäville.

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski

Yhteystiedot

Liitteet

KAAVAKARTTA 171107 [pdf, 225 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 295 KB] Liite2 OAS [pdf, 2 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 231 KB] Venesatamaluonnos 170823 [pdf, 862 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme