Ajankohtaista

Lisää tontteja pientaloille ja yrityksille

Kouvola lisää elinvoimaisuutta panostamalla yritys- ja pientalotonttien tarjontaan. ­Vuonna 2020 kaupunki keskittää pientalotonttien uudistuotantoa Kouvolan ja Kuusankosken taajamiin sekä Valkealan ja Elimäen kirkonkyliin. Tekninen lautakunta käsittelee ensi tiistain kokouksessa kaupungin maankäyttöä ohjaavat maankäytön toteuttamissuunnitelman ja kaavoituskatsauksen.

RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn

Kullasvaaran logistiikka-aluetta asemakaavoitetaan vaiheittain. Toisen vaiheen asemakaavan myötä alueelta on mahdollista tarjota isoja tontteja logistiikkaan ja logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Toisen vaiheen asemakaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

Kouvola RRT laajentaa Kouvolan logistiikka-aluetta ja mahdollistaa toimialan kasvun

Kouvolan rakenteilla oleva pitkien junien rautatie- ja maantieterminaali (Kouvola RRT) on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä, etenkin Venäjän liikenteen kuljetuksissa. Jo nyt olisi tarvetta uusille pitkille lastausraiteille, jotka valmistuvat loppuvuodesta 2022. Kouvolassa on pulaa etenkin yritysalueista, joihin on raideyhteys. Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja tavaraliikenteen valtaväylä. Kouvola RRT-hanke on osin EU:n rahoittama ja Suomen valtio osallistuu hankkeeseen.

Hinkismäen lumenvastaanottoalueen suunnitelma

Marraskuussa nähtävillä ollut katu- ja yleisen alueen suunnitelma aurauslumien vastaanottoalueen rakentamisesta Hinkismäelle on teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi viikon tiistaina. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi katu- ja vesijohtoverkoston saneeraus.

Kouvola RRT laajentaa Kouvolan logistiikka-aluetta ja mahdollistaa toimialan kasvun

Kouvolan rakenteilla oleva pitkien junien rautatie- ja maantieterminaali (Kouvola RRT) on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä, etenkin Venäjän liikenteen kuljetuksissa. Jo nyt olisi tarvetta uusille pitkille lastausraiteille, jotka valmistuvat loppuvuodesta 2022. Kouvolassa on pulaa etenkin yritysalueista, joihin on raideyhteys. Kouvola on raidekuljetusten kannalta keskeisin paikka Suomessa ja tavaraliikenteen valtaväylä. Kouvola RRT-hanke on osin EU:n rahoittama ja Suomen valtio osallistuu hankkeeseen.

Matkakeskuksen eteläpuolella 250 uutta autopaikkaa

Kiskokadun varressa ratapihan eteläpuolella sijaitsevalla uudella pysäköintialueella on 250 uutta pysäköintipaikkaa, joista kaksi on varattu sähköautojen latauspaikaksi. Polkupyörille on varattu pysäköintitilaa kolmessa katoksessa ja lisää pysäköintipaikkoja on tulossa. Matkakeskuksen joukkoliikennettä palvelevan pysäköintialueen rakentaminen valmistui marraskuun alussa.

Kouvola RRT:n rakentaminen etenee aikataulussa – katso video!

Kouvolan Kullasvaarassa käynnissä olevan intermodaaliterminaalin (Kouvola RRT) rakentaminen on edennyt hyvin. Terminaali yhdistää maa- ja raideliikenteen kuljetukset. Radan viereen rakennetaan parhaillaan pohjia konttien käsittelykentälle, joilla voidaan käsitellä jopa yli kilometrin pituisia konttijunia kokonaisina.

Kaupungin palveluihin voi ja saa vaikuttaa

Haluaisitko antaa palautetta kaupungin liikuntatilan kunnosta tai ehdottaa uuttaa hidastetta vilkkaalle kadulle? Onko sinulla ideoita lähikirjastosi tai -nuorisotilan kehittämiseksi? Pitäisikö lähimetsääsi raivata? Tiesitkö, että sinäkin voit osallistua kaupungin palvelujen ja oman asuinympäristösi kehittämiseen? Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen monia kanavia vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Valkealan monitoimitalon laajuutta tarkasteltava

Valkealaan suunnitteilla olevan monitoimitalon kustannusarvio on kasvanut huomattavasti. Kouvolan kaupungin virkamiesvalmistelussa on tarkasteltu siihen kaavailtuja toimintoja uudelleen. Keskittämällä monitoimintaloon vain kaupungin omia palveluja ja jättämällä Kymsoten perhekeskuspalvelut pois saataisiin noin 1,8 M€ säästöt.

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava valmistuu

Keskustan maankäyttöä ohjaava ydinkeskustan yleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus on Teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 10.9.2019, ja se on tarkoitus asettaa syksyn aikana julkisesti nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.