Ajankohtaista

Leikkipaikkaselvitys nähtävillä

Kouvolan kaupunki on laatinut vuonna 2019 leikkipaikkaselvityksen, jonka tavoitteena on ollut varmistaa sellainen kattava leikkipaikkojen palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 17.5.2022 § 123 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Korian Kallioniemen lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava 52/007).…

Rohe suunnittelee LNG-tankkausasemaa Teholaan

Rohe Solutions Oy suunnittelee kaasun tankkausaseman rakentamista Kouvolaan. Se on varannut sitä varten Teholan alueelta 6 769 m2 tontin (Tehontie 18a). Päätös tontin varaamisesta merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan kokouksessa 28.6.2022.

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava tekniseen lautakuntaan

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Se oli julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021, jolloin siitä saatiin lausuntoja viranomaisilta ja alueen toimijoilta sekä muistutuksia muilta osallisilta kuten maanomistajilta ja asukkailta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 17.5.2022 kokouksessaan.

Ruuhveltille uusi paikka ja puinen katos

Höyryveturi Ruuhveltti siirretään kevään aikana Pilkepuistoon ja samalla se saa ympärilleen puurunkoisen katoksen, joka antaa veturille pitkään kaivatun sääsuojan. Katoksen suunnittelevat ja toteuttavat Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin opiskelijat yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.

Sivun alkuun