Ajankohtaista

Valkealan monitoimitalon laajuutta tarkasteltava

Valkealaan suunnitteilla olevan monitoimitalon kustannusarvio on kasvanut huomattavasti. Kouvolan kaupungin virkamiesvalmistelussa on tarkasteltu siihen kaavailtuja toimintoja uudelleen. Keskittämällä monitoimintaloon vain kaupungin omia palveluja ja jättämällä Kymsoten perhekeskuspalvelut pois saataisiin noin 1,8 M€ säästöt.

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava valmistuu

Keskustan maankäyttöä ohjaava ydinkeskustan yleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus on Teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 10.9.2019, ja se on tarkoitus asettaa syksyn aikana julkisesti nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.

Asuntoreformiyhdistys vieraisilla

Asuntomessut ja asuminen Kouvolassa kiinnostaa laajasti. Asuntoreformiyhdistyksen hallitus, asuntotuotantoon liittyvien sidosryhmien edustajia sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n henkilöstöä vieraili Kouvolassa viimeisellä asuntomessuviikolla.