Lihan alkuperän ilmoittaminen tarjoilupaikoissa

Tarjoilupaikkojen velvollisuus ilmoittaa lihan alkuperä jatkuu 30.4.2025 asti.

Tarjoilupaikoissa aterian ainesosana käytettävän tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan alkuperämaa on ilmoitettava kuluttajalle. Asiasta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (154/2019), joka astui voimaan 1.5.2019. Asetuksen voimassaoloa on jatkettu uudella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (197/2023) 30.4.2025 asti.

Tarjoilupaikkojen tulee ilmoittaa lihan alkuperä kirjallisesti. Tieto voidaan antaa ruokalistassa, esitteessä, taulussa tai sähköisesti, esimerkiksi tietokoneella. Asetus koskee kaikkia niitä tarjoilupaikkoja, joissa käytetään tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa.

Lisää aiheesta www.ruokavirasto.fi .

Sivun alkuun