Kymenlaakson alueen ravintoloiden energialisäkkeiden mikrobiologinen laatu oli pääosin hyvä

Perunalisäke ja irtoriisilisäke vierekkäisissä teräsastioissa

Tutkittujen energialisäkkeiden (perunavalmisteet, pasta ja keitetty riisi) mikrobiologinen laatu oli pääasiassa hyvä. Näytteitä kerättiin 55 kappaletta, joista 7 oli laadultaan välttäviä ja 14 laadultaan huonoja. Huonojen tulosten saaneiden tarjoilupaikkojen kohdalla neuvontaa ja näytteenottoa jatkettiin niin kauan, että toimintatavat ja näytetulokset saatiin hyvälle tasolle.

Projektin tavoitteena oli selvittää tarjoilupaikkojen ruoan energialisäkkeiden mikrobiologista laatua. Kymenlaakson 46 eri ravintolasta kerättiin energialisäkenäytteitä yhteensä 55 kappaletta. Kerätyistä näytteistä laadullisesti hyviä oli 34 kpl, välttäviä 7 kpl ja huonoja 14 kpl. Välttävien ja huonojen tulosten saanneissa näytteissä kokonaisbakteerien, enterobakteerien ja Bacillus cereus– bakteerien määrät ylittivät niille annetut ohjearvot.

Näytteiksi otettavien riisi-, pasta- sekä perunavalmisteiden tuli olla kypsennetty tarjoilupaikassa, jonka jälkeen ne oli jäähdytetty. Lisäksi tuotteiden tuli olla uudelleen kuumennettavia ennen kuin ne tarjoillaan asiakkaalle. Näytteenoton yhteydessä mitattiin tuotteen lämpötila ja säilytyslämpötila. Lisäksi selvitettiin jäähdytys- ja uudelleenkuumennuskäytännöt.

Huonolaatuisten näytteiden kohdalla jatkettiin tutkimuksia uusintanäytteiden avulla. Samalla toimijoita ohjattiin elintarvikkeiden hygieenisessä käsittelyssä sekä valmistus- ja jäähdytysprosessin hallinnassa. Uusintanäytteitä otettiin 15 kpl. Uusintanäytteistä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan välttävä ja yksi huono. Toimenpiteitä jatkettiin niin kauan, kunnes toimintatavat ja näytetulokset saatiin hyvälle tasolle.

Kymenlaakson kuntien yhteisen tutkimusprojektin raporttiin energialisäkkeiden laadusta, sekä muihin Kouvolan kaupungin terveysvalvonnan toteuttamiin projekteihin ja niiden yhteenvetoihin voi tutustua elintarvikevalvonnan verkkosivulla Elintarvikevalvonnan projektit – Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja:

Kouvolassa: Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila, p. 020 615 5519, saija.lassila(a)kouvola.fi

Haminassa: Terveysinsinööri Maria Komi, p. 040 199 1557, maria.komi(a)hamina.fi

Kotkassa: Ympäristöterveyssuunnittelija Jenny Holm, p. 040 726 4163, jenny.holm(a)kotka.fi

Sivun alkuun