Kouvolassa annettiin ohjausta ja neuvontaa tarjoilupaikoille kertakäyttökäsineiden käytöstä

Käsi, jossa musta kertakäyttökäsine. Kädessä neljä ranskanperunaa

Kouvolan elintarvikevalvonta kiersi valvonnan piirissä olevia ruokien tarjoilupaikkoja kesällä 2023 antamassa ohjausta ja neuvontaa kertakäyttökäsineiden käytöstä. Kouvolan tarjoilupaikoissa oli yleisesti hallinnassa oikeaoppinen kertakäyttökäsineiden käyttö.

Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonta toteutti kesällä 2023 kertakäyttökäsine-projektin, joka oli ensimmäinen osa Kouvolan elintarvikevalvonnan vuonna 2023 toteuttamasta toimijoiden ohjaus- ja neuvontakäyntien kokonaisuudesta. Käyntien taustalla on uuden elintarvikelain myötä käyttöönotettu valvonnan perusmaksu ja siihen liittyvä toimijoiden ohjaus ja neuvonta. Tavoitteena oli selvittää missä toiminnoissa tarjoilupaikoissa käyttävät kertakäyttökäsineitä, mitä materiaalia käytössä olevat kertakäyttökäsineet ovat ja ovatko ne sopivia elintarvikekäyttöön.

Projekti toteutettiin touko-elokuussa, jolloin tehtiin 22 käyntiä Kouvolan seudun tarjoilupaikkoihin. Käynnit kohdennettiin paikkoihin, joiden käsihygieniassa oli edellisvuonna ollut huomautettavaa. Käynnit tehtiin ennalta ilmoittamatta. Käynnillä kysyttiin mitä kertakäyttökäsineillä tehdään ja mikä on niiden materiaali. Lisäksi katsottiin käsineiden myyntipakkauksesta minkälaiselle käytölle hanskat soveltuvat. Tarjoilupaikoissa kerrottiin hygieenisestä tavasta käyttää kertakäyttökäsineitä ja ohjattiin niiden materiaalien valinnassa.

Kertakäyttökäsineitä käytetään Kouvolan alueen tarjoilupaikoissa enimmäkseen ruuanvalmistuksessa, tiskauksessa ja siivouksessa. Käynneillä havaittiin, että toimijoilla oli hallussa kertakäyttökäsineiden oikeaoppinen käyttö, mutta käsinemateriaalien valinnassa oli hieman puutteita. Toimijoilla ei ollut tietoa mitkä käsinemateriaalit soveltuvat esimerkiksi rasvaisten ruokien valmistukseen. Vain yhdessä paikassa oli käytössä sellaiset kertakäyttökäsineet, jotka eivät olleet ollenkaan soveltuvia elintarvikkeiden käsittelyyn. Toimijaa ohjeistettiin olla käyttämättä niitä elintarvikkeita käsitellessä.

Kertakäyttökäsineiden käyttö ja valinta

Käsineiden tulee olla elintarvikekäyttöön tarkoitetut, repeämättömät ja värilliset. Öljyisiä ja rasvaisia elintarvikkeita käsitellessä tulee käsineiden olla öljyä ja rasvaa kestävät. Malja-haarukka-merkintä kertoo, että tuote täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville tarvikkeille ja materiaaleille asetetut vaatimukset.

Mustalla piirretty malja ja haarukka
Malja-haarukka-merkki

Kertakäyttökäsineitä on syytä vaihtaa riittävän usein, työvaiheiden välillä, sekä jos käsineillä on koskettu esimerkiksi:

  • likaisia pintoja
  • likaisia työvälineitä
  • rahaa
  • muita mahdollisia kontaminaation lähteitä, esim. puhelin
  • raa’an lihan, multaisten, likaisten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden tai roskien käsittelyn jälkeen

Pese kädet aina ennen kertakäyttökäsineiden pukemista.Jos suojakäsineiden vaihtaminen ei ole mahdollista eri toimintojen välillä, pakkaamattomiin elintarvikkeisiin ei saa koskea käsin vaan esimerkiksi erillisillä ottimilla.

Lisätietoja:

Saija Lassila, vastaava terveystarkastaja, puh. 020 615 5519, saija.lassila(a)kouvola.fi

Ruokavirasto: Kertakäyttöiset suojakäsineet – Ruokavirasto

Sivun alkuun