Kouvolassa annettiin ohjausta ja neuvontaa tarjoilupaikoille lihan alkuperämaan ilmoittamisesta kuluttajille

ruokailu

Kouvolan elintarvikevalvonta kiersi tarjoilupaikkoja kesällä 2023 antamassa ohjausta ja neuvontaa lihan alkuperämaan ilmoittamisesta kuluttajille. Lähes puolella Kouvolan tarjoilupaikoista oli puutteita lihojen alkuperämaan ilmoittamisessa.

Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonta toteutti kesällä 2023 lihan alkuperämaa -projektin, joka oli toinen osa Kouvolan terveysvalvonnan vuonna 2023 toteuttamasta toimijoiden ohjaus- ja neuvontakäyntien kokonaisuudesta. Käyntien taustalla on uuden elintarvikelain myötä käyttöönotettu valvonnan perusmaksu ja siihen liittyvä toimijoiden ohjaus- ja neuvontavelvoite. Tavoitteena oli selvittää, ilmoitetaanko tarjoilupaikoissa myynnissä olevien annosten lihan alkuperämaa asiakkaalle kirjallisesti, kuten Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019 on määritetty.

Projekti toteutettiin touko-elokuussa, jolloin tehtiin 22 ohjaus- ja neuvontakäyntiä Kouvolan seudun tarjoilupaikkoihin. Käynnit kohdennettiin paikkoihin, joilla oli ollut vuosina 2022 ja 2023 huomautettavaa elintarvikkeista annettavissa tiedoissa. Käynnit tehtiin ennalta ilmoittamatta. Käynnillä tarkastettiin ruokalista, kyltit, esitteet taulut ym. sen selvittämiseksi. Käyntien yhteydessä jokaiseen kohteeseen jätettiin tietoa lihan alkuperämaan ilmoittamisesta.

Lähes puolet (10 kpl) projektiin valituista tarjoilupaikoista jätti ilmoittamatta lihan alkuperämaan kirjallisesti. Näitä tarjoilupaikkoja ohjeistettiin korjaamaan tilanne viipymättä.

Lihan alkuperämaan ilmoittaminen tarjoilupaikoissa

  • Tarjoilupaikkojen tulee ilmoittaa lihan alkuperä kirjallisesti. Tieto voidaan antaa ruokalistassa, esitteessä tai taulussa. Verkkokaupassa asiakkaalle on annettava samat tiedot kuin tarjoilupaikassa.
  • Asetus koskee kaikkia niitä tarjoilupaikkoja, joissa käytetään tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa. Asetus ei koske lihavalmisteita esim. jalostettuja leikkeleitä tai valmiiksi marinoitua lihaa, eikä yli 1 %:n suolapitoisuuden ylittäviä lihoja.
  • Asetus koskee naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihaa.
  • Alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata.
  • Asetuksen (MMM 154/2019) voimassaoloa on jatkettu 30.4.2025 asti (MMM 197/2023).

Lisätietoja:

Saija Lassila, vastaava terveystarkastaja, puh. 020 615 5519, saija.lassila(at)kouvola.fi

Ruokavirasto: Lihan alkuperämaamerkinnät tarjoilupaikoissa – Ruokavirasto

Sivun alkuun