Palvelu: Aurinkovoimalahankkeet

Kuntalaisilta UPM:n aurinkovoimahankkeesta 11.6. klo 16

Kuntalaisille avoin UPM Energyn aurinkovoimahankkeen tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 11.6. klo 16–17.30 Utin kerholla (Hävittäjäntie 3). Kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi toukokuun lopussa UPM:n kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla, joka mahdollistaisi suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisen.

UPM:n kaavoitusaloite teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

UPM-konserniin kuuluva UPM Solar Oy on tehnyt Kouvolan kaupungille kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla. UPM Solar esittää selvitettäväksi, voidaanko alueelle laatia yleiskaava, joka mahdollistaisi suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisen. Tekninen lautakunta käsittelee aloitetta 30.5.2024.

Aurinkovoiman tuotantopotentiaali Kouvolassa hyvä –aurinkovoimaa koskevassa selvityksessä ja ohjeistuksessa esitetään suuntaviivoja aurinkovoimahankkeiden kehittämiselle

Tuore aurinkovoimaselvitys antaa yleiskatsauksen suuren mittakaavan aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa. Laaditussa aurinkovoimaohjeistuksessa käsitellään voimaloiden sijoittumiskysymyksiä suhteessa asumiseen ja siinä annetaan hyviä suunnittelukäytänteitä voimaloiden sijoittumista suunnitteleville toimijoille.

Aurinkovoimalahankkeet

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava ja kehittyvä energiantuotantomuoto. Aurinkopaneelien teknisen kehityksen ja suotuisan auringon säteilymäärän myötä myös Suomessa on suunnitteilla paljon suuren mittakaavan aurinkovoimaloita, jotka voivat olla kooltaan kymmeniä tai jopa satoja hehtaareja. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloille ominaista on suuri pinta-alan tarve. Paneelien korkeus vaihtelee hankkeittain, tyypillisesti korkeus on kolmesta viiteen metriä.

Aurinkovoimala suunnitteilla Valkealaan

Ilmatar Solar Development Oy hakee Kouvolan kaupungilta suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa aurinkovoimalalle, joka sijaitsee Valkealassa, noin 20 kilometriä Kouvolan keskustasta koilliseen. Hanke on nimetty Hatin aurinkovoimahankkeeksi.

Sivun alkuun