Kouvola laatii ohjeistusta aurinkovoimaloiden sijoittumiskysymyksiin hyvien suunnittelukäytäntöjen perustaksi – kyselyllä asukasnäkökulma esiin

Rivi mustia aurinkopaneeleita ilmasta käsin kuvattuna.

Kaupungin tavoitteena on edistää vuorovaikutusta aurinkovoimahankkeissa. Kysely on auki 25.3. –8.4.2024.

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava ja kehittyvä energiantuotantomuoto. Aurinkopaneelien teknisen kehityksen ja suotuisan auringon säteilymäärän myötä myös Suomessa on suunnitteilla paljon suuren mittakaavan aurinkovoimaloita, jotka voivat olla kooltaan kymmeniä tai jopa satoja hehtaareja. Suuren mittakaavan aurinkovoimaloille ominaista on suuri pinta-alan tarve ja tyypillisesti noin 3–5 metriä korkeat aurinkopaneelimoduulit. Myös Kouvolan kaupungin alue herättää kiinnostusta aurinkovoimatoimijoissa ja kaupungin alueella on vireillä useita aurinkovoimalahankkeita

Kaupunki toivoo kuntalaisilta ja vapaa-ajan asukkailta näkökulmia asiasta 25.3.–8.4. välisellä ajalla avoinna olevalla kyselyllä. Kyselyvastauksia hyödynnetään kaupungin kaavoitusyksikössä valmisteilla olevan suuren mittakaavan aurinkovoimaloita koskevan hyvien suunnittelukäytänteiden ohjeistuksen laatimisessa. Kysely löytyy Kouvolan kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt.

Lisätietoa suuren mittakaavan aurinkovoimasta Kouvolassa voi lukea Kouvolan kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.kouvola.fi/aurinkoenergia.

Lisätietoja:

Olli Ruokonen, kaavoitusinsinööri, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Marianne Kämi, suunnittelija, puh. 020 615 7169, marianne.kami@kouvola.fi

Sivun alkuun