Ajankohtaista

Kymenlaakson koronatilanteen kokonaiskuva on edelleen rauhallinen

Kymsoten kokonaiskuvan mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen. Viime viikkojen yksittäinen tartuntarypäs nosti Kymenlaakson kiihtymisvaiheen maakunnaksi tuoreessa THL:n luokituksessa. Kymsote muistuttaa perusohjeiden erityisen huolellisesta noudattamisesta.

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi selvittivät koronaviruksen esiintymistä Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla

Kouvolan jätevesissä todettiin ensimmäisen kerran koronavirusta näytteenotossa 24.8.2020. Seurantaan osallistuu yhteensä 28 jätevedenpuhdistamoa eri puolilta Suomea. Kouvolassa näyte otetaan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolta kahden viikon välein puhdistamolle tulevasta jätevedestä. Lisäksi näyte otetaan linkoamattomasta jätevesilietteestä kerran kuukaudessa. Verkoston piirissä on noin 67 000 asukasta.