Lausuntopyyntö Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmista

Pyydämme lausuntoanne Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu – ohjelmista 20.8.2019 mennessä.

Kouvolan kaupunkistrategia pyrkii talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta; Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Muut suunnitelma-asiakirjat tarkentavat asiakohtaisesti näitä ohjelmia.

Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa linjataan yhteiset tavoitteet alueen hyvinvoinnin kasvuun. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot, millä lisätään talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua. Keskeisiä teemoja kuten työpaikkojen luominen/työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa.

Kasvuohjelmat ovat verkostotyön lähtökohta. Laadintaa, toteutusta ja seurantaa varten tulisi kehittää myös verkostotyön malleja ja seurantatapoja. Työ perustuu toimijoiden omaan halukkuuteen ja yhteistyöhön. Elinvoiman kasvu ohjelman litteenä verkoston kanssa tunnistettuja mahdollisia kasvutekoja. Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmassa on Paras aktiivinen arki-teeman kautta työstetty mindmap-menetelmällä tekemisen kärkiin liittyviä hyvinvointitekoja, jotka konkretisoituvat toimenpiteiksi yhteisissä verkostoissa.

Tutustu Elinvoiman kasvu sekä Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmiin ja vastaa lausuntopyyntöön!

Lisätietoja:

Elinvoiman kasvu –ohjelma 2020-2023:
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi;
kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh 020 615 7033, katariina.valtonen(a)kouvola.fi

Hyvinvoinnin kasvu –ohjelma 2020-2023:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi;
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi;
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Sivun alkuun