Kouvolalaiset osoittivat mieltä eduskuntatalolla Kouvolan yöpäivystyksen puolesta

Mielenilmauksen puheenvuoroissa todettiin, että Kouvolan yöpäivystyksen säilyttämistä puoltavat niin potilasturvallisuus, talous kuin henkilöstön saatavuuskin.

”Päättäjille järkeä, Ratamo on tärkeä!” Kouvolalaiset osoittivat maanantaina 1.7. eduskuntatalon edustalla mieltään Kouvolan yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta. ´Helsinkiin matkusti kahdella bussilla noin 100 mielenosoittajaa, ja lisäksi heitä saapui paikalle muulla tavoin.

– Yöpäivystyksen lopettaminen Kouvolasta lisäisi kustannuksia ja heikentäisi terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta, kansanedustaja, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning kiteytti yhden mielenilmauksen keskeisistä viesteistä.

Tilaisuuden ohjelmassa oli puheenvuoroja niin terveydenhuollon henkilöstön kuin päättäjienkin näkökulmasta.

Yöpäivystystä tarvitaan

Kouvolan Ratamokeskuksessa työskentelevät sairaanhoitaja Tuulia Suihkonen ja ensihoitaja Mikael Danckaarts kertoivat hallituksen kehysriihilinjauksen herättämistä ajatuksista.

– Jos lakkautuspäätös viedään läpi, menetetään ihmishenkiä ja rahaa. Perumalla lakkautuspäätös säästetään ihmishenkiä ja rahaa, Danckaarts totesi.

Sairaanhoitaja Tuulia Suihkonen ja ensihoitaja Mikael Danckaarts.

Somesta tutulle lääkäri-Atelle (Atte Virolainen) niin Ratamokeskus kuin Kotkassa sijaitseva Kymenlaakson keskussairaalakin ovat tuttuja työpaikkoina. Virolainen totesi toivovansa koko sydämestään, että kouvolalaiset saavat pitää yöpäivystyksen jo oman turvallisuutensa tähden. Virolainen perusteli Ratamon yöpäivystyksen säilyttämistä muun muassa seuraavasti:

• Ratamon ympärivuorokautinen päivystys on terveydenhuollon henkilöstölle toimiva työpaikka.
• Aivoinfarktien hoidossa ratkaisee aika. Muun muassa tämän vuoksi yöpäivystyksen lakkauttaminen Kouvolasta vaarantaisi potilasturvallisuuden Pohjois-Kymenlaaksossa.
• Yöpäivystyksen lakkauttaminen vaikuttaisi muihinkin Ratamokeskuksessa tarjottaviin palveluihin.

Lääkäri Atte Virolainen.

Joukko kouvolalaisia päättäjiä – alue- ja kaupunginvaltuutettu Jenni Aikio, aluevaltuutettu Inka Häkkinen, aluevaltuutettu Piia Keimola, kaupunginhallituksen jäsen Liisa Varjola ja kunnallisneuvos Jukka Nyberg – sekä kansanedustajat Paula Werning, Hanna Holopainen, Vesa Kallio, Hanna Kosonen, Oskari Valtola, Krista Kiuru ja Jussi Saramo ilmaisivat puheenvuoroissaan huolensa Kouvolan yöpäivystyksen lakkautusaikeista ja toivoivat niiden uudelleenharkintaa. Tilaisuudessa yleisökysymyksiin vastannut kansanedustaja Sheikki Laakso kertoi vaikuttamisen yöpäivystyksen säilymisen puolesta jatkuvan.

Puheenvuoroissa nostettiin esiin yöpäivystyksen mahdollisesta lakkauttamisesta aiheutuvat haitat: terveydenhuollon kustannusten kasvu, henkilöstön saatavuuden heikentyminen ja potilasturvallisuuden vaarantuminen. Lisäksi muistutettiin, että Ratamokeskuksen yöpäivystys palvelee laajasti alueen viranomaisia, esimerkiksi poliisia ja puolustusvoimia. Yöpäivystystä käyttävät myös alueen vapaa-ajanasukkaat.

Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä sairaala- ja päivystysverkosta syksyllä.

Kaupunginvaltuutettu Liisa Varjola toivoi päätöksenteon tueksi karttaharjoitusta.

– Nyt on syytä ottaa kartta käteen ja tarkistaa Kymenlaakson sijainti. Syksyn päätöksissä on otettava huomioon alueen väestömäärä, etäisyydet ja geopoliittinen asema terveydenhuollon kokonaisuutta arvioitaessa, Varjola sanoi.

Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen Liisa Varjola.
Mielenosoittajia saapui Helsinkiin toistasataa.

Kansalaisliikkeen perustaja Taru Salmi.
Kansanedustaja Krista Kiuru ja kansanedustaja, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning.
Kansanedustaja Sheikki Laakso.
Kunnallisneuvos, Kouvolan kaupunginhallituksen 1. vpj Jukka Nyberg.
Janne Tokko Saattohoito79-yhtyeestä esittelee Me ei tätä purematta niellä -kappaleen sanoja.
Sairaanhoitaja Soili Vähä-Konka puhui erityisesti henkilöstön näkökulmasta.
Aluevaltuutettu Piia Kleimolan alter ego Kuppari-Hanna huudatti mielenosoittajia: ”24/7 eikä yhtään vähemmän.”
Alue- ja kaupunginvaltuutettu Jenni Aikio.
Sivun alkuun