Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä.

Asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan kaikkien toimialojen osaamista ja yhteistä hyvinvointia tukevien tavoitteiden asettamista. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Tavoitteena hyvinvoinnin vahvistaminen ja mielekäs elämä

Kouvolan kaupungin Hyvinvoinnin kasvu –ohjelma 2020-2023 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2019. Ohjelman keskeinen päämäärä on hyvinvoinnin vahvistaminen ja mielekäs ja merkityksellinen elämä. Päämäärää tavoitellaan neljän tavoitteen kautta;

  1. Terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen
  2. Osallisuuden vahvistaminen
  3. Työllisyyden parantaminen
  4. Arjen turvallisuus
Hyvinvointityön rakenne ja seuranta Kouvolassa.
Hyvinvointityön rakenne ja seuranta Kouvolassa.

Tutustu: Hyvinvoinnin kasvu -ohjelma 2020-2023

Päivitetty 23.11.2021

Sivun alkuun