Hallinto

Kaupunki palkitsi ansioitunutta henkilöstöään

Kouvolan kaupungin ansiomerkkijuhla järjestettiin torstaina 20.4.2023 kaupungintalolla. Juhlassa jaettiin Tasavallan Presidentin myöntämät kunniamerkit sekä Kuntaliiton kultaiset ansiomerkit 30 vuoden kunnallisesta palvelusta. Ritarikuntien kunniamerkkejä myönnettiin yhteensä yhdeksälle henkilölle ja Kuntaliiton kultaisia ansiomerkkejä yhteensä 36:lle kaupungin viranhaltijalle ja työntekijälle.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto, vuoden 2022 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Lääkärihelikopterin sijoittuminen Uttiin on yhdenvertaisuusasia

Lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin parantaa ensihoitopalvelujen kattavuutta. Kouvolan kaupunki korostaa, että tehdyt päätökset sijoittumisesta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palvelujen saatavuuteen yhdenvertaisemmin.

Kuntavaalien 2021 tulos

Kouvolassa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi seuraavat henkilöt vertauslukujensa ja äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä: Valtuutetut: Järj.nro…

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Vaaleissa valitaan jäsenet (59) Kouvolan kaupunginvaltuustoon. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö,…

Sivun alkuun