Hallinto

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto, vuoden 2022 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Lääkärihelikopterin sijoittuminen Uttiin on yhdenvertaisuusasia

Lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin parantaa ensihoitopalvelujen kattavuutta. Kouvolan kaupunki korostaa, että tehdyt päätökset sijoittumisesta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palvelujen saatavuuteen yhdenvertaisemmin.

Kuntavaalien 2021 tulos

Kouvolassa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi seuraavat henkilöt vertauslukujensa ja äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä: Valtuutetut: Järj.nro…

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Vaaleissa valitaan jäsenet (59) Kouvolan kaupunginvaltuustoon. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö,…

Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelu Kouvolan kaupungissa

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Kouvolan kaupunginvaltuustoon 59 valtuutettua. Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen…

Sivun alkuun