Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Aluevaalilautakunta valtuutti aluevaalilautakunnan sihteerin, Haminan kaupungin hallintojohtajan Maria Ovaskan ja Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun hallintosihteerit Heini Mäenpään ja Tuula Paakkarin vastaanottamaan puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta niihin liittyvine asiakirjoineen 13.-14.12.2021 klo 8.00-16.00 välisenä aikana Kymsoten tiloissa, kokoushuone Lokissa (2.krs), Takojantie 1, Kotka.

Aluevaalilautakunta suosittaa vahvasti, että puolueet ja valitsijayhdistykset varaavat etukäteen ajan ehdokashakemusten jättämiseen aluevaalilautakunnan sihteeriltä Maria Ovaskalta tai Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun hallintosihteeriltä Heini Mäenpäältä.

Lisäksi aluevaalilautakunta kuuluttaa, että väestötietojärjestelmässä 31.8.2021 olleiden tietojen mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueella valittavien aluevaltuutettujen lukumäärä vuoden 2022 aluevaaleissa on 59.

Tämä kuulutus julkaistaan Kymenlaakson hyvinvointialueenväliaikaisen valmistelutoimielimen verkkosivuilla. Kymenlaakson kuntia pyydetään julkaisemaan kuulutus heidän verkkosivuillaan.

Kotkassa 4.11.2021 Kymenlaakson aluevaalilautakunta

Sivun alkuun