Lääkärihelikopterin sijoittuminen Uttiin on yhdenvertaisuusasia

FinnHEMsin lääkärihelikopteri nousemassa lentoon.

Lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin parantaa ensihoitopalvelujen kattavuutta. Kouvolan kaupunki korostaa, että tehdyt päätökset sijoittumisesta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palvelujen saatavuuteen yhdenvertaisemmin.

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi 20.12.2018, että lääkärihelikopterien uudet tukikohdat perustetaan Kouvolaan ja Seinäjoelle. Maaliskuussa 2019 eduskunnan oikeusasiamies on vahvistanut koptereiden sijoittumisen Uttiin.

Utin toimintasäteellä jopa kaksi miljoonaa ihmistä

HUS on toteuttanut Tilastokeskuksen väestöruutuaineistolla selvityksen, jossa Lappeenrannan ja Utin saavuttamisalueita on verrattu toisiinsa. Selvityksen mukaan esimerkiksi 100 kilometrin alueella voidaan Lappeenrannasta tavoittaa 370 000 asukasta ja Utista vastaavasti 613 000 asukasta. 150 kilometrin säteellä Lappeenrannasta on 680 000 asukasta ja Utista peräti 2 170 000 asukasta.

”Tarkastelen tätä asiaa nimenomaan ensihoitopalvelujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Hätätilassa on kyse ihmishengistä. Utista helikopterin toimintasäteellä tavoitetaan merkittävästi enemmän ihmisiä kuin Lappeenrannasta. Tästä nimenomaan on kyse, tarjotaan apua mahdollisimman monelle hädän hetkellä sitä tarvitsevalle”, sanoo kansanedustaja Paula Werning.

Sosiaali- ja terveysministeriön perustelumuistion mukaan Kouvolaan sijoittuva tukikohta voi tarvittaessa hoitaa myös Helsinki-Vantaan tukikohdan tehtäviä esimerkiksi samaan aikaan tulevissa hälytyksissä tai muissa tehtävissä. Tällä voi olla tulevaisuudessa nykyistä enemmän merkitystä, kun potilaiden kiireelliset siirrot helikoptereilla yleistyvät.

Kaupungin tietojen mukaan asia etenee

Kouvolan kaupungin saamien tietojen mukaan asia etenee suunnitellusti vaikkakin on vienyt odotettua enemmän aikaa. Kaupunginjohtaja Marita Toikka korostaa, että kaupunki on ollut valmistelun edetessä luonnollisesti yhteydessä asiaan osallisena oleviin tahoihin kuten Puolustusvoimiin, Kymsoteen, FinnHEMSiin sekä sosiaali- ja terveysministeriöön ja eteenpäin mennään.

Myös Kymsoten ensihoidon ylilääkäri Petri Loikas vahvistaa saman viestin. Lentotoiminnan valmisteluvastuu on FinnHEMS Oy:llä. Kymsote on valmistelussa tehnyt yhteistyötä FinnHEMSin kanssa ja edistänyt yhteisiä toimintarakenteita. ”Kymsotelle ei ole tullut signaaleja esteistä lentotoiminnalle”, hän kertoo. Kymsoten roolina tulevassa lääkärihelikopteritoiminnassa on lääkintätoiminnan tuottaminen. ”Tähän olemme valmistautuneet mm. rakentamalla 24/7 valmiudessa olevan lääkäriyksikön Kouvolaan”.

Maavoimien esikunnan lausunnon mukaan Maavoimat ei näe estettä hankkeen toteuttamiseksi. Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnoinnista vastaavan FinnHEMSin mukaan toiminnalle löytyy Utista tontti. ”Tontin saatavuus ei ole Utissa toiminnan rajoitteena” vahvistaa FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lääkärihelikopteriyksikön rakentuminen Kouvolaan on merkittävää koko Kaakkois-Suomelle ja eri tahot ja viranomaiset tekevät töitä asian pikaisen toteuttamisen eteen.

Lisätiedot:

Kouvolan kaupunki
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva puh. 020 615 1287
Kymsote
Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, puh. 020 633 2000

Sivun alkuun