+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 13.8.2018 käsiteltäviä asioita

9.8.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 13.8. mm. Uusi Kouvola –muutosprojektia, talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksia sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Uusi Kouvola -muutosprojekti

Vuoden 2019 alusta Kymenlaakson Sotekuntayhtymään siirtyy lähes puolet kaupungin nykyisistä toiminnoista. Kouvolan kaupungille jäävät palvelut organisoidaan uudelleen kaupunkistrategia huomioiden. Työ aloitettiin Uusi Kouvola projektissa 9.11.2017. Kaupungin uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2019, kun Kymenlaakson sotekuntayhtymä käynnistyy. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on luoda joustava, ketterä ja asiakaan huomioiva toimintamalli, joka mahdollistaa kasvustrategian toteutumisen.

Organisaatiorakenne-ehdotusta esiteltiin luottamushenkilöille talous- ja strategiaseminaarissa 3.5.2018 sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille 7.6.2018. Kesäkuussa asian valmistelua päätettiin vielä jatkaa ja ohjausryhmän esityksestä on pyydetty valtuustoryhmien lausunnot aikaisempien lisäksi. Tämän vuoksi organisaatioesitys siirtyi käsiteltäväksi 13.8. kaupunginhallitussa ja 20.8. valtuustossa.

Uuden organisaation ohjausmekanismi perustuu kaupunkistrategiaan ja siinä määriteltyihin hyvinvointi ja elinvoimaohjelmaan. Muutoksena aikaisempaan organisaatioon on myös se, että sotekuntayhtymään kuuluva osa on lakkautettu kokonaan. Organisaatiotasoja on madallettu talousarvionäkökulmasta ajatellen paremmin hallittavaksi, kun talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi tulee lautakuntataso. Tämän lisäksi maaseutulautakuntaan kuuluvat asiat siirtyvät konsernipalveluista Asuminen ja ympäristö toimialan alle. Hyvinvointipalveluiden toimiala lakkaa kokonaan. 1.1.2019 toimintansa aloittava sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa Kouvolan kaupungin asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kokonaisuudessaan.

Organisaatiomuutosprosessin yhteydessä on määritelty tavoitteeksi tehokkuuden lisääminen. Tämä tarkoittaa etenkin tukipalvelu ja hallintohenkilöstön keskittämistä yhden toimialan alle ja koordinoitua toiminnanohjausta.

Kouvolan kaupungin uudeksi organisaatiorakenteeksi esitetään seuraavaa: Kaupunkiorganisaation muodostaa neljä toimialaa sekä niihin liittyvä luottamushenkilörakenne ja kaupungin johto. Toimialat ovat vuoden 2019 alusta konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, Liikunta ja kulttuuripalvelut sekä Asuminen ja ympäristö toimiala. Strategiaohjelmia koordinoidaan yllä mainitun mukaisesti ja tämän lisäksi hyvinvointijohtaja koordinoi Hytetyötä kaupungin, sotekuntayhtymän ja maakunnan välillä. Apulaiskaupunginjohtaja toimii konsernipalvelujen toimialajohtajana.

Konsernipalveluihin keskitetään aiempaa tiiviimmin jäljelle jäävän organisaation tukipalvelut (talous, henkilöstö, tietohallinto, hankinta, ja hallintopalvelut). Hyvinvointijohtaja toimii Kouvolan kaupungin edustajana sote-kuntayhtymän ja kaupungin välille laadittavan palvelusopimukseen sisältyvän toiminnan osalta (ml. palvelut, asiakkuudet, henkilöstö) ja vastaa talouden seurannan toteuttamisesta ja raportoinnista kaupunginhallitukselle.

Luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, keskusvaalilautakunnasta, tarkastuslautakunnasta, kasvatus ja opetuslautakunnasta, liikunta- ja kulttuurilautakunnasta, teknisestä lautakunnasta, rakennus- ja ympäristölautakunnasta, maaseutulautakunnasta, Kymen jätelautakunnasta, kaupunginhallituksen konsernijaostosta sekä kaupunginhallituksen tulevaisuusjaostosta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Liitteenä oleva organisaatio hyväksytään Kouvolan kaupungin uudeksi ylätasonorganisaatioksi. Mahdollinen valiokuntamalli luottamushenkilöelimissä tarkastellaan erikseen tämän valtuustokauden viimeisenä vuotena.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(a)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi, hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi,
strategia ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Liite Uusi kaupunkiorganisaatio


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme