+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan logistiikan kärkihanke Kouvola RRT etenee

19.1.2017

Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n logistiikan kehittämishankkeen selvitykset etenevät usealla osa-alueella. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämisellä vahvistetaan logistiikkatoimialan asemaa kaupungissa sekä kuljetusmuotoa vaihtavien intermodaalikuljetusten toimintaedellytyksiä terminaalialueella. Intermodaaliterminaalialueen suunnittelua ja toteutusta edistetään logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

Kouvolan kaupungin toimeksiannosta on valmistumaisillaan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko. Lisäksi on laadittavana intermodaaliterminaalialueen toiminnallisen kehittämisen perustan muodostava Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin hallintomalli.
Kouvola Innovation Oy (Kinno) on käynnistänyt erilliset selvitykset pitkien junien käytöstä ja lastinkäsittelystä intermodaalikuljetuksissa, raideliikenteen sääntelyn purkamisesta ja yksityistämisestä sekä hallinnollisista ja lainsäädännöllisistä rajoitteista. Kinno myös markkinoi terminaalialuetta sekä edistää terminaalialueen yritysverkoston toiminnan kehittämistä.

Kouvola RRT -strategisen kärkihankkeen tavoitteena on kehittää logistiikkatoimialan kilpailukykyä terminaalialueella nykyisten ja uusien käyttäjien tarpeisiin. Kouvolan kaupunki toimii rautatie- ja maantie-terminaalin mahdollistajana ja luo osaltaan toimintaedellytyksiä logistiikka-alueen kehittämiselle. Kinno panostaa alueen toiminnallisuuden, vetovoiman ja toimijayhteistyön kehittämiseen. Kouvola RRT -hankkeen painopisteenä on parantaa erityisesti intermodaalikuljetusten, eli kuljetusmuotoa vaihtavien kuljetusten, kilpailukykyä. Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella.

Kouvolan kaupunki ja Euroopan unionin innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin kehittämisen avustussopimuksen lokakuussa 2016. Kouvola Innovation Oy (Kinno) toimii kehittämishankkeessa Kouvolan kaupungin yhteistyökumppanina. Kouvolan kaupungille myönnetty avustus on suuruudeltaan enintään 1,695 milj. euroa (50 % hyväksyttävistä kustannuksista). Rahoitus kohdistuu vuosille 2016–2018 alueen infrastruktuurin kehittämiseen sekä rautatie- ja maantieterminaalin toiminnalliseen kehittämiseen.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Euroopan unioni on asetuksellaan määrittänyt Kouvolan ainoaksi liikenteen ydinverkon
(TEN-T eli Trans European Network - Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunnaksi Suomessa. Kouvola RRT -kehittämiseen on myönnetty Euroopan unionin rahoitusta vuosille 2016–2018.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme