Ajankohtaista

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2020 alkaen

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin valvontaeläinlääkäri on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle. Asianosainen:…