Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

tyttö ja poika kävelemässä koulureput selässä

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi syksynä. Myös tulevien 1. luokan oppilaiden kouluun ilmoittautuminen on alkanut. Päätökset lähikoulusta ja -esikoulusta julkaistaan viikoilla 2-3. Sähköisen asioinnin hyväksyneille tieto päätöksestä sekä toimintaohjeet tulevat Wilman kautta, muuten kirjeitse.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen 1.8.2022 alkavalle toimintavuodelle

Varhaiskasvatuspaikkoja on kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kouvola.fi/paivahoitoonhakeminen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tai palvelusetelihakemus tulee tehdä su 27.2.2022 mennessä. Tämä haku koskee vain uusia hakijoita sekä esiopetukseen siirtyviä, jotka esiopetuksen lisäksi tarvitsevat varhaiskasvatuspaikkaa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022–2023

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuotta ennen perusopetuksen alkamista.

Tulevia eskari-ikäisiä eli 2016 syntyneitä on Kouvolassa 663. Lasten huoltajille lähetetään ilmoitus lähiesiopetuspaikasta tammikuussa viikoilla 2 ja 3 sähköisen asioinnin hyväksyneille Wilman kautta ja muille postissa. Tiedotteessa ovat ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta ja esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen hakemisesta sekä tietoa esiopetuskuljetuksista.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä su 27.2.2022 mennessä ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kaupungin verkkosivulta osoitteesta www.kouvola.fi/esiopetushakemus.

Metsäeskarit ja luonto-opetus

Metsäeskarissa oppiminen ja leikkiminen tapahtuvat luonnossa, kaikissa luonnon olosuhteissa ympäri vuoden.
Toiminta suunnitellaan samojen tavoitteiden mukaan kuin muu esiopetus. Metsäeskarissa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa ja muita esiopetusta koskevia lakeja ja säädöksiä. Ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Metsäeskareita toimii tällä hetkellä Valkealassa, Kouvolan keskustassa (Haanojan, Lehtomäen, Mielakan ja Käpylän päiväkodit) sekä Kuusankoskella (Killingin päiväkoti).

Yksityisen hoidon ja lasten kotihoidon tuki

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on yksityisen perhepäivähoito, johon kaupunki maksaa Kelan kautta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Kuntalisää maksetaan hoitajan kotona tai ryhmäperhepäiväkodissa tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon. Vaihtoehtona alle 3-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiselle on myös lasten kotihoidon tuki.

Lisätietoja

Varhaiskasvatus – päivähoito – Kouvolan kaupunki

Asiakasvastaava Satu Hyytiä p. 020 615 5985

Palveluohjaajat p. 020 615 4890, 020 615 5400 ja 020 615 5393

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat päiväkodit ja perhepäivähoito

Perusopetuksen tulevien 1. luokan oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Peruskoulut alkavat syksyllä 9.8.2022. Koulunkäynnin aloittavat tällöin kaikki vuonna 2015 syntyneet, koulunkäynnin alkamisesta aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset sekä vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Koulutiensä aloittavia 1.-luokkalaisia on Kouvolassa tällä hetkellä 726.

Koulutulokkaiden lähikoulupäätökset julkaistaan viikolla 2. Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen. Huoltajilla, joilla ei ole Wilmaan tunnuksia tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään lähikoulupäätös viikolla 2 postitse.

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ei lähetetä lähikoulupäätöstä.

Lapsi voi pyrkiä myös muuhun kuin lähikouluun. Ilmoittautumiseen ja toissijaiseen hakuun liittyvät ohjeet ovat lähikoulupäätöksen liitteenä.

Lähikouluun ilmoittaudutaan tai toissijaiseen kouluun haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 23.1.2022. Vaihtoehtoisesti kouluun ilmoittautumisen voi tehdä palauttamalla ilmoittautumis-/hakulomake täytettynä oppilaan lähikouluun tai Kouvolan kaupungintalon H-ovessa sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään 21.1.2022.

Erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan lähikoulupaikka voi poiketa määritellystä lähikoulusta. Pienryhmä- ja erityisluokkapaikoille sijoittuminen tapahtuu maaliskuun aikana yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Lisätietoja antavat erityisen tuen koordinaattori ja asiakasvastaava.

Huoltajan, joka erityisestä syystä haluaa lapsensa koulunkäynnin alkavan yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, on tehtävä tätä koskeva hakemus ja toimitettava se perusopetuksen hallintoon (os. Kouvolan kaupunki, Perusopetus, Torikatu 10 (PL 85), 45101 Kouvola). Hakemukseen on liitettävä lausunto.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkalaisille

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikkojen haku 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 23.1.2022. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä kouluilta, iltapäivätoimintapaikoista sekä netistä saatavalla paperihakemuksella, joka palautetaan Kouvolan kaupungintalon H-ovessa sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään 21.1.2022.

Lisätietoja

Perusopetus – Kouvolan kaupunki

Asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340

Koulujen rehtorit

Mikäli lähikoulupäätöstä ei ole tullut viikon 3 aikana, ota yhteyttä toimistosihteeri Minna Torniaiseen, minna.torniainen(at)kouvola.fi tai p. 02061 56726

Sivun alkuun