Marjo Pakkanen edustaa Kouvolan kaupungin ympäristökasvatusta Linnan juhlissa

Kouvolan ympäristökasvatus on palkittu viime vuosien aikana useaan otteeseen niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Itsenäisyyspäivänä saavutuksia juhlitaan Linnan juhlissa.

Marjo Pakkaselle on kertynyt työkokemusta kasvatuksen, ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tiimoilta jo lähes 30 vuoden ajalta. Palvelusuhde alkoi Kuusankoskella vuonna 1999, josta hän siirtyi Kouvolan kaupungille kuntien yhdistyessä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Ekholmintien päiväkodista on toiminut täysiaikaisesti ympäristökasvatuksen asiantuntijana varhaiskasvatuksen kentällä vuodesta 2018, ja toimii nykyään laajasti ympäristökasvatuksen lähettiläänä Kouvolassa ja valtakunnallisissa työryhmissä ja verkostoissa. Pakkanen on hankkinut ympäristökasvattajan tutkinnon aikanaan kahdeksan ensimmäisen joukossa. Lisäksi hänellä on opintoja ympäristötieteistä.

Mitä on ympäristökasvatus ja miksi se on tärkeää?

Ympäristökasvatus on kasvatusta, joka ohjaa kohti kestävää elämäntapaa. Sen tavoitteena on, että yksilön tai yhteisön arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Erittäin keskeistä ympäristökasvatuksessa on luontosuhteen vahvistaminen ja aktiiviset osallisuuden kokemukset. Ympäristökasvatus tukee elinikäistä oppimista ja opettaa tulevaisuustaitoja.

Miten ympäristökasvatus näkyy Kouvolan päiväkodeissa?

Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelman yksi painotusalue on ”Luontoa lähestyvä” ja kestävä kehitys on sen kulmakivi. Varhaiskasvatus on tehnyt oman Kestävän kehityksen kattositoumuksen ja liittynyt omalla sitoumuksellaan Kouvolan kaupungin ympäristö 2030 -sitoumukseen. Varhaiskasvatuksen kattositoumus palkittiin ”Vuoden paras kestävän kehityksen toimenpidesitoumus 2022” – tunnustuksella syyskuussa 2022. Siihen on tällä hetkellä liittynyt mukaan jo 28 varhaiskasvatusyksikköä.

Jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on oma ympäristökasvatussuunnitelma, jonka pohjalta he toteuttavat ympäristökasvatusta: Vihreä lippu -päiväkodeilla on lisäksi omat kestävän kehityksen ohjelmansa. Vihreä lippu ympäristösertifikaatti on Kouvolassa 11 päiväkodilla ja kolmella koululla.

Myös kaupunkiviljely on Kouvolassa osa varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä toteutetaan tavalla tai toisella jokaisessa yksikössä. Esimerkiksi Upseerin päiväkodissa Korialla on yhteistyössä eri tahojen kanssa rakennettu vehreä, monipuolinen ja ajan hermolla oleva oppimisympäristö, jonka lapset ovat nimenneet Piippolan vaarin puutarhaksi. Lapset saavat olla aktiivisia toimijoita ja aidosti osallisina puutarhassa, josta löytyy muun muassa kasvihuone, aistipolku, komposti, hyönteishotelleja, linnunpönttöjä, hedelmäpuita ja marjapensaita.

Metsäeskareita toimii Kouvolassa kuuden eri päiväkodin yhteydessä. Niissä oppiminen ja leikkiminen tapahtuu luonnossa, kaikissa luonnon olosuhteissa ympäri vuoden.

Päivittäisessä kasvatustyössä lapsia ohjaa luontoasioiden äärelle Sisu Saukko.

Määrätietoisen ja suunnitelmallisen työn tulokset puhuvat puolestaan

Näkyvimpiä tunnustuksia tehdystä ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen työstä:

Sivun alkuun