Lukuvuoden 2023–24 valmistelu on jo käynnissä

Elokuussa 2023 aloittaa koulun vuonna 2016 syntyneet, joita on Kouvolassa noin 670 lasta. Koulutulokkaiden lähikoulupäätökset julkaistaan tammikuun alussa. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tehdään 22.1.2023 mennessä. Tammikuussa haetaan myös erikoisluokille ja alkaa haku A2-kieliopintoihin.

Vuosi on vasta aluillaan mutta perusopetuksessa on syksyllä käynnistyvän uuden kouluvuoden suunnittelu jo pitkällä. Siihen kuuluu muun muassa oppilasalueiden tarkastaminen ja uudelleen rajaaminen tulevien koulutulokkaiden eli ensimmäisen luokan oppilaiden määrän mukaan.

Oppilasalueiden rajoihin muutoksia

Koulutulokkaiden määrä tulee laskemaan Kouvolassa noin 60:lla kuluvaan lukuvuoteen verrattuna. Laskusuunnasta huolimatta Kouvolan keskisellä alueella on paljon perusopetuksen aloittavia. Radan alapuolella eli Sarkolan, Eskolanmäen ja Vahteron kouluissa aloittaa yhteensä seitsemän ensimmäistä luokkaa. Koulujen oppilasalueet muuttuvat edellisistä vuosista siten, että Eskolanmäen koulussa aloittaa kolme ensimmäistä luokkaa.

Myös Valkealan alueella on jouduttu tarkastelemaan oppilasalueiden rajoja siten, että Niinistön ja Valkealan yhtenäiskoulun raja on määritelty uudelleen.

Jokaiselle oppilaalle määritellään lähikoulu osoitteen mukaan. Muutokset oppilasalueiden rajoissa tarkoittavat kuitenkin sitä, että kaikki oppilaat eivät välttämättä pääse siihen kouluun, mikä on lähimpänä kotiosoitetta. Myöskään sisaruksia ei aina pystytä ohjaamaan samaan kouluun, koska lähikoulujen rajat tarkastellaan vuosittain.

Lähtökohtana koulutulokkaiden ohjauksessa on pitää luokkakoot mahdollisimman saman kokoisina eri kouluissa.

Alueen rajat määrittelee vuosittain asiakasvastaava yhteistyössä rehtoreiden kanssa. Rajat määräytyvät sen mukaan, millainen koulutulokkaiden määrä kullakin alueella on.

Koulutulokkaiden lähikoulupäätökset julkaistaan tammikuun alussa. Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen. Muussa tapauksessa lähikoulupäätös lähetetään kotiin postitse.

Lähikouluun ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta 22.1.2023 mennessä lähikoulupäätöksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Paperilomake pitää palauttaa 20.1.2023 mennessä.

Tulevat 7. luokkalaiset saavat tiedon lähikoulustaan helmikuussa viikolla 7. Yläkouluun ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Lisätietoa: Koulutulokas – Kouvolan kaupunki, Yläkouluun siirtyminen – Kouvolan kaupunki

Erikoisluokkahaku käynnissä 15.1. asti

Erikoisluokkahaku Kouvolan perusopetuksessa käynnistyi 12.12.2022 ja jatkuu 15.1.2023 asti.

2. luokan oppilaat voivat hakea vuosiluokkien 3–6 ajaksi liikunnan (Mansikkamäen koulu), median ja ilmaisun (Kymintehtaan koulu) tai musiikin (Kaunisnurmen koulu ja Keskustan koulu) erikoisluokille.

6. luokkien oppilaat voivat hakea vuosiluokkien 7–9 ajaksi hitechin (Eskolanmäen koulu), ilmaisutaidon (Eskolanmäen koulu), liikunnan (Urheilupuiston koulu), matematiikan (Kouvolan yhteiskoulu), median ja ilmaisun (Kymintehtaan koulu), musiikin (Naukion yhtenäiskoulu ja Kouvolan yhteiskoulu) tai yrittäjyyden (Elimäen yhtenäiskoulu) erikoisluokille.

Erikoisluokilla oppimisen tavoitteet ovat samat kuin yleisopetuksen luokilla, mutta valittua painotusta opiskellaan syvällisemmin ja monipuolisemmin.

Lisätietoja: Erikoisluokat ja painotukset – Kouvolan kaupunki

A2 kielivalintojen haku alkaa 23.1.

Kouvolassa tarjotaan A2-kielenä saksan, ranskan ja venäjän kieltä 2 tuntia viikossa. Kielivalinta tehdään oppilaan olleessa 3. luokalla, 23.1.2023 alkaen. A2-kieli alkaa 4. luokalla ja jatkuu 9. luokkaan asti. Ryhmäkoon minimiosallistujamäärä on 12.

Lisätietoja: Kieliohjelma – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun