Valkealan monitoimitalolle vihreä leasing-rahoitus huippupistein

Arkkitehtitoimiston havainnekuva puupintaisesta isosta koulurakennuksesta, jonka edustalla kulkee tie ja kasvaa mäntyjä. Oppilaita näkyy piha-alueella.

Valkealan monitoimitalon rahoitusmallina on kulut pidemmälle aikavälille jakava kiinteistöleasing. Rakennuksen suunnittelussa huomioidut ympäristöarvot toivat monitoimitalolle myös edullisemman vihreän rahoituksen – rahoituksen myöntäneen raadin historian korkeimmilla pisteillä.

Valkealan monitoimitalon rahoitusmallina on vihreä kiinteistöleasingrahoitus. Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 19.4.2021 rakennusinvestoinnin rahoittajaksi Kuntarahoitus Oyj:n.

Leasingrahoitus on vaihtoehto perinteiselle lainalle. Siinä rahoittaja omistaa kohteen siihen asti, kunnes kohde lunastetaan vuokra-ajan päätyttyä. Myös kulut jakautuvat pidemmälle ajalle.

Ympäristöystävällisyyteen kytkeytyvä vihreä rahoitus puolestaan alentaa marginaalia ja tuo hankkeelle positiivista näkyvyyttä.

– Yksinkertaisesti sanottuna leasingrahoituksella kohteesta maksetaan vuokraa. Kaupunki rakennuttaa kohteen normaalisti, mutta omistajana toimii rahoitusyhtiö kohteen lunastamiseen saakka. Leasingrahoitus ei siis vaikuta rakentamistapaan eikä sen hankintaan, Hellevi Kunnas kertoo.

Lunastusarvo sekä leasingsopimuksen pituus määritellään kohdekohtaisesti.

– Asiakas voi sopimuskauden päätteeksi lunastaa kohteen, jatkaa sopimusta tai osoittaa kolmannen osapuolen lunastajaksi, Kuntarahoituksen kunta-asiakkaiden asiakkuuspäällikkö Mika Korhonen sanoo.

Vihreää leasingrahoitusta huippupistein

Monitoimitalon saama rahoitus on vihreää rahoitusta. Sitä myönnetään hankkeisiin, joilla on selkeästi mitattavia positiivisia ympäristövaikutuksia. Monitoimitalohankkeen rahoittajalla, Kuntarahoituksella, hankkeen soveltuvuutta vihreään rahoitukseen arvioi puolueeton, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Valkealan monitoimitalo sai arviointiryhmältä kaikkien aikojen kovimmat pisteet kestävän rakentamisen kategoriassa.

– Kiinteistöleasingilla rahoitettava ja elinkaarimallilla toteutettava Valkealan monitoimitalo on vihreän rahoituksemme malliesimerkki. Energiatehokkuus on kirkkaasti A-luokassa, ja kohteen lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmä on suunniteltu erittäin tehokkaaksi. Myös hankkeen hiilijalanjälkilaskelmassa on vakuuttavasti arvioitu mahdollisuuksia pienentää rakennuksen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan, Korhonen sanoo.

Vihreä rahoitus on tavallista leasingia edullisempaa sekä tuo hankkeelle positiivista näkyvyyttä. Korkomarginaali on 0,01-0,10 prosenttiyksikköä tavallista alempi. Hanke saa myös käyttää vihreän rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin ympäristöystävällisyydestä. Kuntarahoitus raportoi vihreää rahoitusta saaneista hankkeista medialle ja kansainvälisille sijoittajille.

– Olemme erittäin tyytyväisiä vihreän rahoituksen saamiseen sekä erityisesti huippupisteisiin. Kohti vihreää taloutta on yksi kaupunkistrategiamme tavoitteista, Kunnas sanoo.

Leasing jakaa kuluja pitkälle ajalle

Leasingrahoitukseen monitoimitalohankkeessa päädyttiin, sillä sen nähdään toimivan hyvin yhdessä rakennuksen elinkaarimallin kanssa.

– Sekä elinkaarisopimus että leasingsopimus tehdään 20 vuodeksi. Aiemmin leasingia on käytetty pienimmissä kohteissa, kuten päiväkodeissa, sekä tietysti koneiden ja laitteiden osalta laajaltikin, Kunnas kertoo.

Etuna leasingrahoituksessa on, että kaupunki ei maksa vielä rakennusaikana mitään. Rakentamisen kustannukset maksaa rahoitusyhtiö, ja kaupunki maksaa leasingmaksuja vasta, kun kohde on valmis. Näin kokonaissumma jakautuu maksettavaksi osissa pidemmälle ajalle.

– Normaalisti kaupunki maksaisi kaikki rakentamisen kustannukset rakentamisen aikana. Nyt rahaa ei sitoudu kerralla niin paljon. Jos hanke maksaa esimerkiksi 30 miljoonaa euroa, sitä ei makseta parissa vuodessa rakentamisen aikana, vaan 20 vuoden aikana leasingmaksuina sekä jäännösarvona sopimuksen päättyessä. Toki jäännösarvon maksamiseen täytyy aikanaan varautua, Kunnas sanoo.

Korhonen kertoo, että kun leasingsopimus kohteen valmistuttua käynnistyy, asiakkaalla on mahdollisuus valita kiinteä tai vaihtuvakorkoinen korko.

Monitoimitalosta on tarkoitus tulla uuden ajan kyläkeskus

Kouvolan meneillään olevista, leasingrahoituksella tehtävistä, rakennushankkeista Valkealan monitoimitalo on suurin. Talon toteuttaa YIT Suomi Oy.

Monitoimitalo nousee Valkealan puretun kunnantalon ja kirjaston paikalle. Siitä on tarkoitus tulla uuden ajan kyläkeskus, jossa saman katon alta löytyvät koulu, päiväkoti, kirjasto, lähikirjasto, nuorisopalvelut, valmistuskeittiö ja Kymsoten perhekeskus.

Talo tarjoaa myös kuntalaisille ja yhdistyksille hyvät harraste- ja toimintamahdollisuudet  ilta- ja viikonloppuaikaan.

Lisätietoja:

Hellevi Kunnas, talousjohtaja, 0206155054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Mika Korhonen, Kuntarahoituksen kunta-asiakkaiden asiakkuuspäällikkö, p. 040 5823639, mika.korhonen@kuntarahoitus.fi

Sivun alkuun