Tyytyväisyys Kouvolan joukkoliikenteeseen Koutsiin hienoisessa kasvussa

Asiakastyytyväisyyttä Kouvolan joukkoliikenteen palveluihin mitataan vuosittain verkossa tehtävän kyselyn avulla. Vuoden 2022 tuloksissa on nähtävissä parannusta aiempiin vuosiin verrattuna mutta kehitettävää riittää vielä tuleviksikin vuosiksi.

Kysely toteutettiin 29.12.2022-15.01.2023 ja siihen saatiin 203 vastausta. Puolet vastaajista kertoi matkustavansa paikallisliikenteen bussilla päivittäin tai lähes päivittäin ja suurimmat kyselyyn vastanneiden ryhmät olivat opiskelijat sekä työssäkäyvät. Selvästi suosituimpia linjoja kyselyn perusteella ovat keskustan bussilinjat 10-14 sekä Matkakeskukselta Kuusankosken suuntaan kulkevat linjat 1,2,7 ja 9.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä asteikolla 1-5. Kaikkein parhaimman arvosanan vuonna 2022 saivat Waltti-palvelupisteen asiakaspalvelu sekä aikataulutietojen helppo löydettävyys. Molemmat saivat arvosanaksi 4. Eniten kehitettävää on vielä reittien ja aikataulujen sopimisessa kulkemistarpeisiin sekä muutoksista ja häiriöistä tiedottamisessa. Näissä arvosanat jäivät alle kolmen. Eroa vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin syntyi lopulta hyvin vähän. Kyselyssä oli mahdollista antaa myös sanallista palautetta eri kehityskohteista ja nämä palautteet on luettu huolella joukkoliikenteessä. Kyselyn lopussa kysyttiin myös yleisarvosanaa Kouvolan joukkoliikennepalveluista kokonaisuutena ja se sai arvosanaksi 3,2 joka on 0,2 pistettä enemmän kuin vuonna 2021.  

Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2022 tulokset (kouvola.fi)

Lisätietoja: joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun