Kouvolassa kehitetään joukkoliikenteen palveluita tulevina vuosina

Kouvolan joukkoliikenteen houkuttelevuutta parannetaan muun muassa bussilinjastoa ja matkaketjuja kehittämällä. Uusi joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma linjaa useita tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 2020-2025.

Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma 2020-2025 asettaa tavoitteet ja toimenpiteet joukkoliikenteen kehittämiselle tuleville vuosille. Tavoitteena on saada aikaan toimiva, palveleva ja houkutteleva joukkoliikennekokonaisuus, jonka avulla matkustajamäärien kasvattaminen yhä edelleen on mahdollista.

Kehittämissuunnitelman huomattavin ja toivotuin toimenpide on joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen sen houkuttelevuuden parantamiseksi. Linjastoa, vuorovälejä ja matkaketjuja tarkastelemalla pureudutaan joukkoliikenteen ydinajatukseen, jonka tavoitteena on kuljettaa ihmisjoukkoja sujuvasti paikasta toiseen. Kehittämisessä painotetaan suuren kysynnän runkolinjoja, jolloin tehokkaampi liikkuminen tiiviisti asutuilla alueilla ja niiden välillä on mahdollista. Tiheämmän vuorovälin linjat parantavat kulkuyhteyksiä myös harvemmin liikennöidyiltä liityntälinjoilta, kun matkaketjut sujuvoituvat. Kattavampi linjastouudistus on mahdollista toteuttaa vuonna 2023. Suunnittelu tätä varten pitäisi tällöin saada käyntiin viimeistään vuonna 2021. Haja-asutusalueilla panostetaan asiointitaksien ja mahdollisen kutsutaksijärjestelmän kehittämiseen.

Muita esimerkkejä tulevista kehittämistoimenpiteistä:

  • Kehitetään matkustajainformaatiota muun muassa reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän käyttöönotolla. Tavoitteena on, että matkustaja saa jokaisessa matkan vaiheessa riittävästi informaatiota helposti ja sujuvasti.
  • Kehitetään lippuvalikoimaa, jotta jokaisen matkustajan on entistä helpompi valita juuri omiin tarpeisiinsa sopiva lipputuote.
  • Lisätään markkinointiin paukkuja ottamalla käyttöön tunnistettava joukkoliikenteen ilme.
  • Siirrytään vähitellen joukkoliikennekalustossa kohti vaihtoehtoisia käyttövoimia ja mahdollisuudet esimerkiksi sähkökaluston hankintaan selvitetään. Samaan aikaan yksityisautoilijoiden houkuttelu joukkoliikenteen käyttäjiksi vähentää kasvihuonepäästöjä.

Toimenpiteitä tehdään vaiheittain seuraavien vuosien aikana.

Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma 2020-2025 on hyväksytty Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaostossa marraskuussa 2019. Se korvaa aikaisemmin voimassa olleen joukkoliikenteen kehittämisohjelman 2015-2020. Kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2019 aikana ja prosessissa on kuultu muun muassa kaupungin päättäjiä ja joukkoliikenteen käyttäjiä.

Uuteen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä.

Ajankohtaiset tiedot Kouvolan joukkoliikenteestä löytyvät osoitteesta www.kouvolanbussit.fi sekä Facebookista www.facebook.com/kouvolanbussit. Reitit ja aikataulut löytyvät kätevästi reittioppaasta kouvola.digitransit.fi.

""

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, 020 615 1287

Joukkoliikennelogistikko Hanna Piispa-Malinen, 020 615 6635 (lomalla 24.-28.2.)

Joukkoliikennekoordinaattori Juulia Hyvärinen, 020 615 9077

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun