+
-+
Kouvola etelästä

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Näihin kaavoihin voi vaikuttaa nyt!

Kyminruukin asemakaavan muutos (kaava nro 23/018)

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olo 8.2.-13.3.2017