Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta.

Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n mukaisesti velvoitetta jalkakäytävien osalta seuraavasti:

  • pidetään tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
  • huolehditaan liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä,
  • tarvittaessa poistetaan jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä
  • pidetään jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä (ei koske tonttiliittymän kohtia)

Jalkakäytävien talvikunnossapito on tarkoitus ottaa kaupungin hoitoon sen jälkeen, kun tekninen lautakunta on tehnyt asiassa ehdotusta vastaavan päätöksen.

Ehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 25.11. – 15.12.2021 yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Ehdotukseen liittyvä tausta-aineisto:

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköisesti kirjaamo@kouvola.fi.

Lisätietoja:

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri, anne.ahtiainen@kouvola.fi (3.12.2021 asti) ja

Hannu Tylli, tekninen johtaja, hannu.tylli@kouvola.fi 

Kouvolassa 24.11.2021          Tekninen lautakunta

Sivun alkuun