Vaikuttavuutta kaupunkiviestinnällä ja -markkinoinnilla

 

Sain kimmokkeen kirjoittaa tähän blogiin poimintoja Viestintä ja VisitKouvola-yksikkömme tuloksista ja työn vaikuttavuudesta. En ole törmännyt juurikaan vastaaviin blogikirjoituksiin kuntapuolella. Uskoisin tulosten kiinnostavan kuntalaisia sekä kollegoita. Ensimmäinen toimintavuotemme oli koronasta ja yksikön muutosprosessista huolimatta vauhdikas. Mielestäni voimme olla tyytyväisiä saavutuksiimme. Kiitos kuuluu koko tiimille ja Kouvola-joukkueelle.

Kouvola-viesti on nyt kirkas ja yhdenmukainen

Kouvolan kaupungin viestintää ja markkinointia on uudistettu niin käytännön kuin strategian tasolla. Viestintä- ja markkinointiohjelmamme mukaan Kouvolan ydinviesti ja tavoitemielikuva on ”Aktiivisten kaupunki”. Kyseessä on lähtökohta, josta käsin Kouvola ja sen asukkaat puhuvat kaupungista ja itsestään. Vuonna 2021 kaupungin sirpaloitunut visuaalinen ilme uudistettiin ja yhdenmukaistettiin tukemaan Aktiivisten kaupunki -viestiä.

Visuaalinen ilme on tärkeä ja näkyvä työkalu, kun autetaan ihmisiä näkemään Kouvola uudessa valossa. Nyt kaupungin viestinnän keskiöön on nostettu kouvolalaiset ja Kouvolan tarjoamat mahdollisuudet aktiiviselle elämälle. Visuaalisen ilmeen lähtökohtana ovat kouvolalaiset sävyt ja aktiivinen, liikkeeseen perustuva visuaalinen kieli.

Visuaalinen ilme on vain yksi osa viestinnän kokonaisuudessa. Kaikki kaupungit tarvitsevat hyvänpuhujia, suosittelijoita. Ihastelen asukkaiden Näköisesi paikka -tarinoista välittyvää paikallisylpeyttä. Näen myös paikalliset yritykset, luottamushenkilöt sekä yhdistyskentän tärkeinä Kouvola-joukkueen pelaajina.

Kuntalaiset saivat ajantasaista ja luotettavaa informaatiota

Viestinnän pitää edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Kunnan on annettava riittävästi tietoja palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kun huomaat paikallisessa sanomalehdessä uutisen kaupunginhallituksen päättämistä asioista, on taustamateriaalina saattanut palvella yksikkömme lähettämä mediatiedote. Päätöksentekoviestintä on yksi kaupunkiviestinnän perustehtävistä.

Olemme panneet merkille, että kaupungin viestintätarpeiden määrä kasvaa aivan hurjasti. Nopeasti muuttuva viestintäympäristö haastaa jokaisen. Sen vuoksi meidän on ollut välttämätöntä kehittää uusia toimintamalleja. Viestinnän suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja henkilöstön tehtävänkuvien selkeyttäminen on lisännyt reagointikyvykkyyttä ja vuoropuhelua kaupungin palveluiden kanssa. Kaupungin palvelut vastaavat omasta palveluviestinnästään periaatteella ”se viestii, joka tietää”. Erityisesti oman toimensa ohella palveluviestintää tekevät henkilöt ovat kullanarvioisia ja keskeisessä roolissa. Pyrimme lisäämään koko organisaation viestintäkyvykkyyttä omin voimin järjestettävien pienimuotoisten koulutusten avulla.

Kriisi- ja poikkeusoloissa sujuva tiedonkulku ja toimiva viestintä ovat erityisen tärkeitä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Viestintä- ja VisitKouvola-yksikkö palkittiin Kouvolan kaupungin Konsernipalveluiden Työsuojelupalkinnolla. Mielestäni huomiointi tuli ansaitusti. Tiedottein, verkkosivu- ja somepäivityksin sekä striimattujen infotilaisuuksien avulla on kerrottu muuttuvista maski- ja etätyösuosituksista sekä muutoksista kaupungin palveluissa. Viestintähenkilöstö teki koronaviestinnän vuoksi poikkeuksellista varallaolotyötä iltaisin ja viikonloppuisin maaliskuusta 2020 lokakuun 2021 loppuun asti, mikä vaati joustamista pienessä työyhteisössä. Nopeana reagointina kriisiviestinnän muuttuneisiin tarpeisiin perustettiin Kouvola-studio kaupungintalolle.

Kouvolan tunnettuus vahvistui

Tietoisuus Kouvolan sijainnista ja kulkuyhteyksistä sekä laadukkaasta arjesta ja etätyömahdollisuuksista on lisääntynyt. Tilastojen mukaan Kouvolan väkiluvun vähentyminen on hieman hidastunut ja vuonna 2021 kouvolalaisten syntyvyys kasvoi edellisvuoden pohjanoteerauksen jälkeen. Kouvolan tunnettuuden paraneminen ja myönteisten mielikuvien vahvistuminen on pitkä peli, johon kaupunkiviestintä pyrkii osaltaan vaikuttamaan. Kuntien väliseen kilpailuun yrityksistä, asukkaista ja matkailijoista on havahduttu. Ei ihme, että kunnat satsaavat viestintään ja markkinointiin.

Asukasluvun kasvattamiseksi tehtiin vuoden 2021 aikana paljon erilaisia toimenpiteitä. Äskettäin avattiin uudistettu englanninkielinen kouvola.fi-sivusto, joka palvelee esimerkiksi opiskelijoita. Koko tiimiämme tsemppasi kovasti Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailusta saamamme kunniamaininta. Yhtenä nostona voisin mainita valtakunnalliset osaajien houkuttelun kampanjat Mediuutisissa, Iltalehdessä ja Tekniikka ja Talous -lehdissä.

On hyödyllistä, kustannustehokasta ja mukavaa, kun myönteiset Kouvola-uutiset sekä henkilöt näkyvät valtakunnan medioissa. Ansaittu medianäkyvyys ei ole ostettua, joten se on siksikin tavoittelemisen arvoista. Viime vuonna mediassa noteerattiin esimerkiksi pyörätuolitanssija Tuuli Harjun tarina, Jättömaa-festivaali, urheilun kärkiseurat ja maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille.

Uusia avauksia tapahtumapuolella

Suomen Yrittäjät myönsi Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät 2024 Kouvolaan. Kymen Yrittäjät haki tapahtumaa ja Kokous- ja tapahtumapalvelumme oli alusta alkaen valmisteluissa apuna. Näen tapahtuman tuhannen taalan paikkana kertoa Kouvolasta yrittämisen paikkana ja houkutella uutta yrittäjyyttä. Tapahtuma tuo Kouvolalle valtakunnan tason tunnettuutta ja aluetaloudellisista vaikutuksia, jotka ovat erittäin merkittävät tapahtuman eri toimijoiden ja yrittäjäyhteistyön kautta.

Toinen esimerkki Kouvolan kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittymisestä on Tapahtumajärjestäjien tueksi julkaistu sähköinen Tapahtumajärjestäjän e-työkalupakki.  Sen tarkoitus on helpottaa asiointia ja tapahtumien toteutusta Kouvolassa. Työkalupakkiin on koottu tietoa Kouvolan tapahtumapaikoista, paikallisista tapahtumateollisuuden palveluita tarjoavista yrityksistä ja lupaohjeistusta.

Kouvola näkyy vahvemmin verkossa

Kouvolan kaupungin sosiaalisen median sisällöt ovat kanaviin sopivia ja puhuttelevat yleisöä. Erityisesti Kouvolan kaupungin Instagram-tili on kasvanut huomattavasti ja kanavan seuraajien sitoutuminen on lisääntynyt merkittävästi. Se tarkoittaa vahvempaa vuorovaikutusta kaupungin ja kuntalaisten välillä.

Yhtenä väkevän somekehityksen taustatekijänä on kaupungin palveluissa oman työnsä ohella viestivistä henkilöistä koottu sometiimi. Viestintä ja VisitKouvola -yksikön viestintäasiantuntija ryhtyi koordinoimaan uutta sometiimiä, alkoi sparrata käytännönläheisesti ja laatia säännöllisiä raportteja somepostausten toimivuudesta eri kanavissa.

Pidän tavoitteellista työskentelyä tärkeänä ja vuoden mittaan seuraamme säännöllisesti tulosmittareiden kehitystä. Olemme rakentaneet keskeisimmille verkkosivustojen ja somekanavien mittareille työkalun, jonka näkymää käydään läpi. Lisäksi jokaisen kampanjan toteutumista seurataan erikseen. Esimerkkinä voisin kertoa syksyllä toteuttamastamme yhteistyöprojektista MLL Kaakkois-Suomen, Mothers in Business Kymenlaakson ja muutaman alueen yrityksen kanssa. Ideana oli esitellä konkreettisia tekoja Perhemyönteinen Kouvola-otsikon alla. Some-kampanjaan tuotettiin paikallisen videofirman kanssa videoita, joita on katsottu yli 40 000 kertaa.

Verkkonäkyvyyttä ei rakenneta pelkästään kaupungin omilla kanavilla. Viime vuonna tehtiin uusia avauksia esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnissa. Matkailuneuvojamme Päivi Oksanen kirjoitti vaikuttajayhteistyöstä äskettäin blogiin.

Menestyksekäs matkailuvuosi ja uusia edellytyksiä matkailutulon kasvulle

Vuoden 2021 majoitustilastot ovat valmistuneet. Tilastokeskuksen mukaan tammi–joulukuussa 2021 Kouvolassa kirjattiin 125 000 rekisteröityä yöpymistä kasvun ollessa 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Majoitusmyynnin arvo tammi–joulukuussa oli yhteensä 8,7 miljoonaa euroa (+1,6 miljoonaa euroa). Matkailun alueorganisaatio VisitKouvolan toiminnalla on tietenkin vain epäsuoria vaikutuksia alueen majoitustilastoihin, sillä koko matkailuelinkeino tekee työtä kehittämisen eteen. Yhtä kaikki, voimme yhdessä iloita tilastokäppyröiden oikeasta suunnasta.

Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä matkailuyrityksille ja sitä kautta matkailutulon kasvulle. Uuden vesitieyhteyden, Kimolan kanavan, ensimmäinen kokonainen kesäkausi oli onnistunut. Jatkokehitettävääkin on, ja siinä apuna palvelee kesän aikana tehty kävijätutkimus.

Kouvolan matkailun ympärivuotisuutta vahvistetaan panostamalla Käyrälammen alueen kehittämiseen, mikä on vuonna 2022 yksi kaupungin kärkihankkeista. Kouvolan kaupunki parantaa virkistys- ja matkailumahdollisuuksia muun muassa kaavoituksella, rakentamalla uuden ulkoilureitin sekä edistämällä yritysvetoisten matkailupalveluiden monipuolistumista. Tulevana kesänä Kymen Seudun Osuuskauppa avaa Aquaparkin vieressä ympärivuotisesti palvelevan Tykkimäki Resortin.  Matkailun alueorganisaatio VisitKouvola työskentelee sen eteen, että lähivuosina kuultaisiin lisää myönteisiä investointiuutisia Käyrälammelta.

 

Oliko tämän blogin aihe sinusta kiinnostava vai tuliko huti? Toivoisitko, että avaamme työmme tuloksia myös tulevaisuudessa? Voit antaa palautetta helposti tämän jutun alla olevien palautepainikkeiden avulla. Kyllä, luemme palautteita ja niiden perusteella on esimerkiksi uudistettu kaupungin verkkosivuja.

 

Kirsi Vainio,

viestintä- ja markkinointipäällikkö

Sivun alkuun