Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Kouvolassa 1.-31.10.2020

Koronavirustilanne ei ole laantunut - lokakuussakin täytyy varmistaa yli 50 hengen tapahtumien turvallisuus.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä 1.10.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 31.10.2020 saakka. Tiedot päätöksestä löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Osallistujia alle 50 henkilöä

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia ja tapahtumia. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THLn yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset.

Osallistujia yli 50 henkilöä

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, edellyttäen, että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 päivittämää ohjetta.

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa.

Noudata voimassa olevia ohjeita

Kouvolan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokouksissa noudatetaan voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat, joista on kerrottu Kouvolan kaupungin ohjeissa tapahtumajärjestäjille.

Jos tarvitset apua turvallisen tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, ota yhteyttä!

turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, Kouvolan kaupunki, johanna.franzen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019

Sivun alkuun