Vuohijärven kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään Kouvolassa

Kouvolassa selvitetään maaperän ja pohjaveden tilaa Vuohijärven entisellä kaatopaikalla tänä vuonna. Alueella otetaan näytteitä ja asennetaan pohjavesiputkia viikoilla 39–41, jolloin lähialueille saattaa aiheutua melua. Turvallisuussyistä alueella liikkumisessa ja pysäköinnissä tulee huomioida kohteessa oleva ohjeistus.

Historiatietojen mukaan alueella on toiminut kaatopaikka 1960–1980-luvuilla. Kohteessa ei ole tiettävästi aikaisemmin tehty tutkimuksia. Tulosten perusteella laaditaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvio sekä esitys jatkotoimenpiteistä. Selvitys valmistuu vuoden 2023 aikana.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy.

Lue lisää: maaperakuntoon.fi

Lisätietoja

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Sivun alkuun