Vuohijärven entisen polttoaineen jakeluaseman ympäristöriskit selvitettiin Kouvolassa – ei tarvetta jatkotoimille

Kouvolan Vuohijärvellä aiemmin sijainneella polttoaineen jakeluasemalla maaperän ja pohjaveden tilaa selvitettiin vuoden 2023 syys-marraskuun aikana. Terveys- tai ympäristöriskejä ei todettu.

Kouvolan Vuohijärvellä on historiatietojen mukaan toiminut polttoaineen jakeluasema 1970-luvulle asti. Kyseisen K-Vuohitorin jakeluaseman alueella on jo aiemmin tehty ympäristöselvityksiä vuonna 2016, jolloin yhdessä tutkimuspisteessä todettiin kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia.

Vuonna 2023 tehdyissä lisäselvityksissä ei todettu kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita maaperässä eikä pohjavedessä. Aikaisempi tutkimus huomioiden kiinteistöllä todetut haitta-aineet eivät muodosta terveys- tai kulkeutumisriskiä.

Jatkotoimille ei ole tarvetta

Viime vuonna tehdyissä lisäselvityksissä otettiin vesinäytteitä 3 pohjaveden havaintoputkesta ja maanäytteitä 10 tutkimuspisteestä. Laboratoriossa tutkittiin 15 maanäytettä ja kuusi vesinäytettä. Riskinarvioinnin perusteella jatkotoimille ei ole tarvetta.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Lue lisää: maaperakuntoon.fi

Kartta, ei saavutettava.

Lisätietoja:

Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Sivun alkuun