Vähävaraisten lapsiperheiden ruoka-apu- ja tukikeräys käynnistyy

Poikkeusolot lisäävät lapsiperheiden köyhyyttä. Kouvolan kaupunki, Kymsote ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirit järjestävät yhteiskeräyksen, jonka varoilla hankitaan ruokaa ja tarvikkeita kymenlaaksolaisille perheille. Keräys alkaa tänään.

Köyhyys koskee useampaa kuin joka kymmentä suomalaista lasta, myös Kymenlaaksossa. Vuoden 2019 tietojen mukaan 3887 kotitaloutta sai Kouvolassa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea, näistä lähes joka kymmenessä asui alle kouluikäisiä lapsia. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet. Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi perheiden ruokakulut ovat kasvaneet, mikä aiheuttaa isoja ongelmia pienituloisissa perheissä. Tilanne on hankala myös perheissä, joissa huoltajat ovat joutuneet lomautetuiksi tai irtisanotuiksi.

Perheillä on suuri huoli toimeentulostaan. Jo nyt on tiedossa, että kaikki lapset eivät ole saaneet päivittäin lämmintä ruokaa poikkeusolojen aikana. Kymenlaakson kunnat ovat ryhtynyt vastaamaan tarjoamalla kouluruokaa kotona opiskeleville peruskoululaisille. Myös Kouvola aloitti ruoka-annosjakelun etäopetuksessa oleville oppilaille 8. huhtikuuta.

Erityistä tukea tarvitsevia lapsiperheitä on paljon. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ja Suomen Punaisen Ristin (SPR) Kaakkois-Suomen piirit haluavatkin osaltaan vastata haastavaan tilanteeseen ja käynnistää vähävaraisten lapsiperheiden ruoka-apu- ja tukikeräyksen yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja Kymsoten kanssa. Tänään käynnistyvällä keräyksellä autetaan toimeentulovaikeuksien kanssa kamppailevia lapsiperheitä.

Kerätyillä varoilla ruokaa ja tarvikkeita kymenlaaksolaisille perheille

Keräykseen voi osallistua laittamalla valitsemansa summan MLL Kaakkois-Suomen piirin keräystilille: FI98 5750 0120 4267 89. Viestikenttään kirjoitetaan: Lahjoitus ja mahdollinen toive kohdistamisesta. Lupatunnus on: Kaakkois-Suomen poliisilaitos lupa nro RA/2019/36/.

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry koordinoi keräyksen ja ottaa rahalahjoitukset vastaan. Lahjoituksilla ostetaan ruokalahjakortteja ja tarvikkeita, jotka toimitetaan Kymsoten kautta apua tarvitseville kymenlaaksolaisille lapsiperheille. Lahjoittaja voi halutessaan määritellä kaupungin tai kunnan, johon apu kohdistetaan.

Yhdessä olemme vahvempia!

  • Koronakriisi on testi lasten oikeuksille. Erityisen tärkeää on varmistaa, ettei haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanne heikkenisi entisestään. Perheet tarvitsevat apua ja tukea sekä nyt että kriisin jälkeen, MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan toteaa.

Hän on iloinen siitä, että keräystä toteutetaan usean organisaation yhteistyönä.

  • Tällaisessa tilanteessa voimat pitää koota, ei hajauttaa.Työtä on paljon sekä nyt akuuttiin aikaan, että poikkeusolojen jälkeen. Yhdessä olemme vahvempia, Carpelan kiteyttää.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka on huolissaan köyhyydessä elävien lasten määrästä, joka on kasvanut Suomessa vuosi vuodelta.

  • Poikkeusolojen aikana tämä lapsiryhmä tarvitsee apuamme enemmän kuin koskaan. Riskinä on, että apu tarvitsevien lapsiperheiden ääni hukkuu tilanteessa, jossa meillä on monenlaisia haasteita. Toivon, että tällä yhteistyöllä rakennetulla kampanjallamme herätämme toisiamme kantamaan tätä vastuuta lapsiemme eteen – asia kuuluu meistä jokaiselle.

Lisätietoja:

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

Christa Carpelan, MLL Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja, p. 050 4063763, christa.carpelan@mll.fi

Sivun alkuun