Syyslukukausi käynnistyy ja tuo jälleen säpinää liikenteeseen

Liikenteessä on syytä olla erityisen tarkkana, kun tuhannet koululaiset ja opiskelijat aloittavat syyslukukauden Kouvolassa keskiviikkona. Koulutiensä aloittaa noin 680 ekaluokkalaista.

Esiopetuksen aloittaa tänä syksynä noin 624 6-vuotiasta. Suurin osa esiopetusryhmistä toimii Kouvolassa varhaiskasvatuksen yksiköissä eli päiväkotien yhteydessä. 

Ekaluokkalaisia koulutiensä aloittavia on tänä vuonna Kouvolassa noin 680; eniten Mansikkamäen ja Eskolanmäen kouluissa. Lukuvuonna 2023–2024 perusopetuksessa on noin 6800 koululaista 26:ssa eri koulussa.  

Lukio-opinnot aloittaa Kouvolan Yhteislyseossa 252 ja Kuusankosken lukiossa 105 uutta opiskelijaa. Päivälukion lisäksi Kouvolassa voi opiskella iltalukiossa, johon on jatkuva haku ympäri vuoden. Syksyisin iltalukion aloittaa noin 40 opiskelijaa. 

Kouvolan Ammattiopisto Edukossa syyslukukausi käynnistyi jo viime viikolla. Kevään yhteishaussa Edukoon valittiin 436 opiskelijaa ja lisää aloittaa jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Ammattiopistossa on syyslukukauden alkaessa yhteensä noin 2 614 opiskelijaa, joista oppivelvollisia, alle 18-vuotiaita on 1 070 opiskelijaa. 

Uudistetun opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteena on paras tuki oppilaalle 

Kouvolan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa otetaan alkavan lukuvuoden myötä käyttöön uudistettu opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelmalla kehitetään yksilökohtaista moniammatillista opiskeluhuoltotyötä ja vahvistetaan huoltajan ja koulun välistä yhteistyötä, jotta tuki oppilaalle toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

 Uudistus liittyy vuoden alussa tapahtuneeseen muutokseen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Samalla myös opiskeluhuoltopalveluiden eli terveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Aiemmin oppilaitoskohtaisesti laaditut suunnitelmat tehdään nyt koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää opiskeluhuollon suunnittelua ja käytäntöjä oppilaitoksissa. Tämä lisää oppilaiden ja opiskelijoiden tasa-arvoa riippumatta siitä, missä yksikössä he opiskelevat. 

Uusi järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty Kouvolassa moniammatillisena yhteistyönä kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön sekä hyvinvointialueen opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. 

Suojatiepäivystys tuo turvaa ensimmäisenä koulupäivänä 

Syyslukukauden alkaessa on syytä olla tarkkana liikenteessä. Koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisvälineet ovat vuosien aikana monipuolistuneet ja koulumatkaliikenteessä on kävelijöiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden lisäksi myös paljon erilaisia sähköllä kulkevia välineitä, jotka ovat usein hiljaisia.  

Alakoulujen lähisuojateille jalkautuva suojatiepäivystys järjestetään koulujen alkaessa nyt viidennen kerran. Tempauksessa jalkaudutaan alakoulujen lähisuojateille ja muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja tarvittaessa auttamaan koululaiset turvallisesti tien yli.  

Tempauksessa ovat mukana Kouvolan kaupungin lisäksi myös MLL Kaakkois-Suomen piirin paikallisyhdistykset, Kouvolan vanhemmat Kovat ry, LähiTapiola, ELY-keskus, paikalliset VPK:t sekä Liikenneturva. Mukana olevat tahot jakautuvat eri kouluille mahdollisuuksien mukaan, mutta mukaan toivotaan ensisijaisesti lasten vanhempia, isovanhempia sekä koulujen vanhempainyhdistysten väkeä.  

Matalalla kynnyksellä tarvittaessa yhteys koulun henkilökuntaan 

Kouvolan uusi opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt aloitti työtehtävässään elokuun alussa. Lindstedt toivottaa kaikille turvallista paluuta kouluarkeen, ja muistuttaa vanhempia ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä koulun rehtoriin tai muuhun henkilökuntaan, jos lapsen koulutiellä tai opinnoissa on ongelmia tai epäselvyyksiä esimerkiksi lukujärjestyksissä, koulukyydeissä, ruokailussa tai oppilaan hyvinvoinnissa koulussa. 

Lisätietoa 

Perusopetus: opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt puh. 020 615 7173, johanna.lindstedt@kouvola.fi 

Lukio-opetus, TUVA: rehtori Maria Lammi, puh. 020 615 5492, maria.lammi@kouvola.fi 

Eduko: viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Rintala, puh. 040 488 4290, susanna.rintala@eduko.fi 

Suojatiepäivystys: ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Laura Sillanpää, puh. 020 615 9311, laura.sillanpaa@kouvola.fi 

Sivun alkuun