Salpausselänkadulla useita tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyissä kesän aikana

KSS Lämmön kaukolämpöverkon perusparannustyö Kouvolan keskustan Salpausselänkadulla on edistynyt hyvää vauhtia. Työmaan eteneminen tuo mukanaan uusia tilapäisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin.

KSS Lämpö Oy tekee kaukolämpöverkon perusparannustyötä Salpausselänkadulla Marjoniementien ja Savonkadun risteyksien välisellä alueella. Perusparannuksella lisätään kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Työmaan eteneminen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin sekä ajoradan että kevyen liikenteen väylän osalta. Alueella liikkuvia pyydetään seuraamaan opasteita ja noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaata ohitettaessa.

Salpausselänkadun poikitus tehdään yöllä: kiertotie käytössä 23.–24.5. klo 21–6

Kaukolämpöputket tuodaan Salpausselänkadun poikki torstain ja perjantain 23.–24.5. välisenä yönä, jotta liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Liikenne on tällöin estetty Marjoniementien ja Savonkadun risteyksien välisellä alueella klo 21–6 välisenä aikana. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä Marjoniementien ja Savonkadun kautta. Ohessa havainnekuva kiertotiestä.

Kartta, ei saavutettava

Yksi kaista suljetaan lyhyeltä matkalta

Työmaa laajenee viikon 21 aikana Salpausselänkadun ajoradan alueelle. Tämän vuoksi kaupungintalon puoleinen reunimmainen ajokaista suljetaan liikenteeltä noin 40 metrin matkalta. Muutos on voimassa korjaustyön loppuun asti.

Savonkadulla muutoksia sekä ajoneuvoliikenteeseen että kevyeen liikenteeseen

Savonkatu muutetaan lähiviikkoina yksisuuntaiseksi Salpausselänkadun ja Hovioikeudenkadun välillä, ja kevyen liikenteen kulku estyy tällä välillä kokonaan. Salpausselänkadun suunnasta säilyy ajoneuvoliikenteen kulkuyhteys Savonkadulle. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Oppikujan kautta. Kulku lääninhallituksen talolle säilyy ennallaan.

Hankkeesta voi lukea lisää verkkosivuiltamme osoitteesta kssenergia.fi/ajankohtaista.

Lisätietoja: Paavo Salmi, rakennuttamispäällikkö, KSS Lämpö Oy, +35841732086

Sivun alkuun