RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn

Kullasvaaran logistiikka-aluetta asemakaavoitetaan vaiheittain. Toisen vaiheen asemakaavan myötä alueelta on mahdollista tarjota isoja tontteja logistiikkaan ja logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Toisen vaiheen asemakaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

Asemakaava mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentamisen Kouvolan Railgate Finland-suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti sekä rakenteilla olevan, vuonna 2023 käyttöön otettavan RR-terminaalin täysimittaisen hyödyntämisen. Kaava-alue sijoittuu rakenteilla olevan Kullasvaaran intermodaaliterminaalin pohjoispuolelle ja se käsittää kaksi terminaalialueeseen kytkeytyvää logistiikka- ja teollisuuskorttelia. Korttelialueiden laajuus on yhteensä noin 17,5 hehtaaria. Rakennusoikeutta on noin 8 hehtaaria.

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä kesällä ja siihen tehtiin muutoksia saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella. Ehdotus oli uudelleen nähtävillä 6.11.-9.12.2019, eikä siitä esitetty enää tässä vaiheessa mielipiteitä.  Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta maanantaina 16. joulukuuta. Hallituksesta kaavaehdotus etenee tammikuussa kaupunginvaltuustoon.

Kuva RRT-hankkeen 2. vaiheen asemakaavaehdotuksesta.
Kuva RRT-hankkeen 2. vaiheen asemakaavaehdotuksesta.

– Logistiikka on kaupunkimme vahvuus, ja ala on kasvanut Kouvolassa vaikuttavalla tavalla viimeiset 20 vuotta.  Tehola-Kullasvaara-logistiikka-alue alkaa olla täynnä, joten tarvitsemme tontteja, joita tarjota Kouvolasta kiinnostuneille yrityksille, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

Portaankorvan mukaan Kouvola RRT 2. vaiheen laajuus mahdollistaa tonttien tarjoamisen myös isoille kansainvälisille yritystoimijoille.

– Kaavoitettavien tonttien koosta riippuen alueelle mahtuu useita, jopa viisitoista yritystä tai tontit voidaan luovuttaa tarvittaessa jopa muutamille suurille toimijoille. Alue sopii sekä logistiikkaan että logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille, kuten konepaja- tai elementtitehdastoimijoille.

Mikäli valtuusto hyväksyy asemakaava alkuvuodesta, tontinluovutuksiin päästään vuonna 2023.

– Tavoitteena on, että Kouvola RRT:n 2. vaiheen yritysalue toteutetaan rinnakkain Kouvola RRT:n 1. vaiheen eli RR-terminaalin kanssa. Rinnakkainen toteutus tulee kaupungille merkittävästi edullisemmaksi kuin se, että yritysalue rakennettaisiin vasta myöhemmin.

Lisätiedot: RRT-hankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/railgatefinland, kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/rrt2

kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, p. 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Sivun alkuun