Pääkirjastosta syntyy pikkuhiljaa uudenlainen yhteisöllinen tila

Suunnittelussa ovat mukana myös yhteisöt ja kuntalaiset. Syksyn aikana kirjastoon etsitään uutta, yhteisöllisyyteen panostavaa kahvilanpitäjää.

Kouvolan pääkirjasto

Uusi hanke kehittää pääkirjastosta yhteisöllistä tilaa. Tavoitteena on luoda kaikille avoin paikka, joka muuntuu moneen ja jossa voi järjestää erilaista toimintaa.

– Kirjasto on keskeisellä paikalla ja jo tunnettu, tänne on helppo tulla, kirjastonjohtaja Selja Kunttu sanoo.

Helsingin keskustakirjasto Oodin inspiroimana syntyikin idea Kouvolan Koodista, kaikille avoimesta tilasta keskustassa.

Tilaa kehittävät yhdessä kaupungin hyvinvointi, kulttuuri, ympäristöpuoli, kaavoitus sekä aluetoimikunta. Suunnitteluapuna toimii suunnittelutoimisto Rune & Berg, joka kehittää erilaisia tapoja osallistaa ihmisiä tilan suunnitteluun. Tämä palvelumuotoilu käynnistyy vielä tänä vuonna.

”Tässä mennään kohti isoa unelmaa”

Taustalla on kirjaston pitkään jatkunut uudistamisen tarve. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta on tehty jo 2018.  Myös uudistunut kirjastolaki nostaa esiin kirjaston yhteiskunnallisen roolin. Nykykirjasto on kaikille avoin osallistamisen ja harrastamisen tila.

– Tässä mennään kohti isoa unelmaa. Mutta emme jää vain odottamaan suurta ja hienoa, teemme kehitystä askel kerrallaan. Tavoitteena on luoda oppimisen, työskentelyn ja harrastamisen tila. Jo suunnittelussa on tärkeää yhdessä tekeminen ja osallistava toiminta, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto sanoo.

Kirjastossa kohtaavat monenlaiset tarpeet ja toiveet. Kirjaston puolella tarvitaan yhteisöllistä tilaa, hyvinvoinnissa kaikille avointa kohtaamispaikkaa. Hyvinvointikyselyissä on noussut esiin myös tarve tiloihin, joissa muun muassa perheet voivat viettää aikaa.

– Kirjaston tila voisi muuttua matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan alustaksi, hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila sanoo.

Myös kirjaston kahvilaan haetaan uutta toimijaa. Haussa on yrittäjä tai yhdistys, joka tukee yhteisöllisyyden tavoitetta.

Kehitystyö kytkeytyy keskustan ilmeen uudistamiseen

Oman haasteensa kirjaston kehitykseen tuo nykyinen, 60-luvulta oleva rakennus.

– Pääkirjasto tarvitsee mahdollisimman pian täysimittaisen peruskorjauksen, jotta päästään tehokkaaseen ja ajanmukaiseen tilankäyttöön. Ensi vuonna keskitytään kuitenkin yhteistyöhön, uusiin toimintatapoihin ja pienimuotoiseen kasvojenkohotukseen tiloissa, Kunttu kertoo

Ensimmäisien askelien myötä nähdään, millaisia tarpeita ja toiveita yhteiselle tilalle on. Rahoitusta haetaan hankkeista ja muista avustuskanavista.

Kun kehitystyö pääsee käyntiin, se kytkeytyy myös laajemmin keskustan ilmeen uudistamiseen. Tulevaisuuden visioissa kirjaston alapiha vihertyy ja kaupunkia halkovat viherkäytävät kirjastosta keskustaan.

Lisätietoja:
Selja Kunttu, kirjastopalvelujohtaja, 0206157262, selja.kunttu(at)kouvola.fi

Tarja Alamattila, hyvinvointikoordinaattori, 0206157483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi

Sivun alkuun