Nyt on aika hakea varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, aamu- ja iltapäiväkerhoon sekä A2-kielen opetukseen

Opiskelua perusopetuksessa

Alkuvuosi on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa. Tammikuussa haetaan koulujen aamu- ja iltapäiväkerhoihin ja helmikuussa varhaiskasvatukseen sekä toisen vieraan kielen opetukseen. Helmikuussa on myös aika ilmoittautua esiopetukseen.

Esiopetuksen ilmoittautuminen ja varhaiskasvatuspaikkojen haku ensi syksylle 25.2. mennessä

Esiopetus alkaa koulujen syyslukukauden alkaessa 8.8.2024. Esiopetukseen ilmoittaudutaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli tänä vuonna vuorossa ovat vuonna 2018 syntyneet lapset. Maksutonta esiopetusta tarjotaan useiden päiväkotien ja neljän koulun yhteydessä. Esiopetuksen aloittavalle voi hakea lisäksi varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Kouvolassa 32 kaupungin päiväkodissa, joista kahdeksan tarjoaa vuorohoitoa. Kaupungin myöntämällä palvelusetelillä päivähoitoa voi saada myös 14 yksityisestä päiväkodista.

Syksyn 2024 hoitopaikkojen haku ja esikouluun ilmoittautuminen tehdään 25.2.2024 mennessä sähköisesti tai tulostamalla verkkosivuilta löytyvä lomake. Tähän mennessä hakeneet ja ilmoittautuneet saavat tiedon paikasta 12.4.2024 mennessä.

Muiden ajankohtien osalta varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Äkillisen työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen takia hoitopaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

Lisätietoa: Hakeminen varhaiskasvatukseen – Kouvolan kaupunki, Esiopetukseen ilmoittautuminen – Kouvolan kaupunki

Kolmasluokkalaisten A2-kielivalinnat 11.2. mennessä

A2-kieliopinnot alkavat 4. luokalla ja kestävät 9. luokkaan asti. Kouvolassa tarjotaan perusopetuksessa A2-kielen vaihtoehtoina saksaa, ranskaa ja venäjää kaksi tuntia viikossa.Koska valinnalla on vaikutusta pitkälle lapsen tulevaisuuteen, on vanhempien hyvä tehdä se yhdessä lapsen kanssa. Neuvoja valintaan voi kysyä luokanopettajalta ja kieltenopettajalta.

Vapaaehtoinen kielivalinta tehdään Wilman verkkosivun kautta kohdasta lomakkeet 11.2.2024 mennessä. Lomake näkyy Wilmassa ainoastaan 3. vuosiluokan oppilaiden huoltajille.

A2-kieliryhmä aloitetaan, jos vähintään 15 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Oppilaita voidaan yhdistää riittävän ryhmäkoon saavuttamiseksi.

Hakuajan päättymisen jälkeen koulut selvittävät, onko heillä mahdollista muodostaa etäyhteyksin toteutettavia A2 kielen opetusryhmiä. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppilas on oppitunnin ajan koulullaan, mutta osallistuu valvotusti etäyhteydellä toisessa koulussa pidettävälle oppitunnille. Mikäli kielivalinta toteutuu toisella koululla, huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuksista.

Lisätietoa: Kieliohjelma – Kouvolan kaupunki

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 28.1. mennessä

Aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu joustavan esi- ja alkuopetuksen 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan usealla koululla. Kerhoissa muun muassa leikitään, pelataan, luetaan ja tehdään tarvittaessa läksyjä yhdessä ohjaajan kanssa. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistää hyvinvointia ja osallisuutta. Virikkeellisen, ohjatun ja turvallisen toiminnan lisäksi lapset saavat iltapäivän aikana myös välipalan.

Kaupungin omien iltapäiväryhmien lisäksi kaupunki koordinoi myös muiden palveluntuottajien kuten Kouvolan Seurakunnan järjestämää toimintaa.

Tulevan lukuvuoden aamupäivän ja iltapäivän ryhmät muodostetaan kysynnän mukaan hakuaikana tulleiden hakemusten pohjalta.

Hakua aamu- ja iltapäivätoimintapaikkojen on jatkettu 28.1.2024 asti. Haku tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilman verkkosivun kautta. Jos hakemuksen tekee kouluilta, iltapäivätoimintapaikoista ja kaupungin verkkosivuilta saatavalla paperihakemuksella, tulee se palauttaa Kouvolan kaupungintalolle viimeistään 26.1.2024.

Lisätietoa: Aamu- ja iltapäivätoiminta – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun