Niityillä, luonnontilaisilla metsillä ja hulevesien paikallisella käsittelyllä kohti monimuotoisempaa ympäristöä

Kouvola vaalii monimuotoista luontoa. Monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sen köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on maailmanlaajuinen tavoite ja siksi se on myös yksi kolmesta päämäärästä Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmassa. Kouvolassa merkittävimmät toimenpiteet ovat niittyjen lisääminen, metsien luonnontilaistaminen, hulevesien paikallinen käsittely sekä pienvesien, kuten purojen tilan parantaminen.

Aikaisemmin viikoittain leikattuja vähällä virkistyskäytöllä olevien nurmialueiden hoitoa on harvennettu niin, että niistä kehittyy niittyjä. Niittyjen kasvillisuus on leikattua nurmea monin verroin lajirikkaampaa, jolloin esimerkiksi pölyttäjähyönteiset hyötyvät. Pikkuhiljaa niittyjen, näiden entisten nurmialueiden lajivalikoima runsastuu, ja myös niiden maisemallinen arvo asukkaille kasvaa erilaisten kukkien muodossa.

Metsien osalta kaupunki lisää monimuotoisuutta jättämällä osan metsistä lähes tai kokonaan luonnontilaisiksi, jolloin kaikkia kaadettuja tai kaatuneita puita ei kerätä pois, vaan ne jätetään erilaisten lahottajien ja hyönteisten tarpeisiin maahan maatumaan.

Myös hulevesien hallinnalle on luotu suuntaviivat, joiden mukaan mahdollisimman paljon hulevesistä käsitellään niiden syntypaikalla ja niiden laatua pyritään parantamaan esimerkiksi kasvillisuuden avulla ennen niiden johtamista vesistöön, kuten Kymijokeen. Hulevesiaiheiden kasvillisuus lisää myös alueen kasvilajien valikoimaa, kun kuivalle paikalle luodaan suotuisat kasvuolosuhteet myös kosteikkokasveille.

Jokainen voi kantaa kortensa kekoon

Voit myös omalta osaltasi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen moni eri tavoin. Pysy luonnossa liikkuessasi olemassa olevilla poluilla ja vie roskat mukanasi. Monipuolista kasvilajivalikoimaa pihallasi istuttamalla uusia kasveja tai jättämällä osan nurmikosta vähemmälle hoidolle. Voit myös perustaa perhosbaarin, joka auttaa perhosia ravinnon löytämisessä näin kevätkesällä, kun kukkia on vielä vähän. Lisäksi kannattaa jättää kasvi- ja hyönteismyrkyt minimiin omassa puutarhanhoidossa ja sen sijaan edistää eläinten runsautta esimerkiksi nikkaroimalla linnunpönttö, rakentamalla hyönteishotelli tai talvipesä siilille.

Jos sinulla ei ole omaa pihaa, voit kantaa kortesi kekoon osallistumalla perinnemaiseman hoitotalkoisiin tai haitallisten vieraslajien tuhoamistalkoisiin. Haitallisia vieraslajeja on mm. lupiini, kurtturuusu, jättipalsami ja jättiputki.

Ympäristöpäivä vaikka joka päivä!

Kesäkuun viidentenä vietetään maailmanlaajuisesti ympäristöpäivää mutta ympäristöpäivä voi olla vaikka joka päivä!Vuodesta 1972 lähtien vietetyn YK:n ympäristöpäivän tarkoituksena on pitää yllä keskustelua ympäristön merkityksestä ja luonnonsuojelutarpeesta, jotta sekä tämä että tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä. Ympäristöpäivänä myös rohkaistaan ihmisiä vaalimaan ympäristöä ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita. 

Lisätietoa:

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi

metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, 020 6157754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

puistomestari Minna Vanhala, 020 6157119, minna.vanhala@kouvola.fi

www.kouvola.fi//ymparistoohjelma

Sivun alkuun