Miten kymenlaaksolaiset liikkuvat?

Kymenlaakson liitto, ELY-keskus sekä Kymenlaakson kunnat kysyvät kymenlaaksolaisten liikkumisesta. Postikysely toimitetaan 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle.

Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Iitin, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat toteuttavat maakunnan ensimmäisen yhteisen liikkumistutkimuksen. Tutkimus tehdään postikyselynä, joka toimitetaan 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle ikähaarukassa 7–80 vuotta. Vastata voi postitse tai netissä 29.5.2019 mennessä.

”Kyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa siitä, miten paljon alueen asukkaat liikkuvat ja millä kulkutavoilla. Tiedon avulla pystytään paremmin ohjaamaan suunnittelua ja näkemään muutoksia liikkumistottumuksissa”, toteaa Kymenlaakson liiton suunnittelujohtaja Frank Hering.

Kyselyllä selvitetään liikkumisen lisäksi myös asukkaiden tyytyväisyyttä asuinympäristönsä olosuhteisiin. Tyytyväisyyttä kysytään jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen näkökulmasta. Tyytyväisyystieto on tärkeä työkalu suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.

Liikkumistutkimus palveleekin sekä kuntien että maakunnan liikenteen ja alueiden suunnittelua, mutta tarjoaa myös faktoja valtakunnalliseen keskusteluun. Kysely on alueen kuntien, aluehallinnon ja valtion yhteinen ponnistus, jonka toteuttamisesta on haaveiltu jo pitkään.

Kymenlaakson liiton liikennesuunnittelusta vastaava Matti Konttinen toivoo, että jokainen tutkimukseen valittu henkilö vastaa kyselyyn määräaikaan mennessä! ”Vain asukkaiden avulla saamme aitoa ja merkityksellistä tietoa, joka ohjaa suunnittelua seuraavien vuosien ajan”.

Lisätiedot liikkumiskyselystä:
Matti Konttinen, Kymenlaakson liitto, matti.konttinen(at)kymenlaakso.fi
Tapio Kinnunen, Strafica Oy, tapio.kinnunen(at)strafica.fi

Lue alkuperäinen tiedote Kymenlaakson liiton sivuilta.

Sivun alkuun