Menestyneille oppilaille jaettiin stipendejä lukukauden lopussa

todistusten jako, kuvituskuva

Kouvolassa opetuksen stipendit saatiin viikonloppuna jaettua menestyneille oppilaille kevään poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Suurimpien lahjoittajien Lumon Oy:n, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön sekä kaupungin omien stipendirahastojen stipendejä jaettiin yhteensä noin 350 kappaletta.

Poikkeuksellisen ja haastavan kevätlukukauden jälkeen on erityisen tärkeää muistaa ahkeria ja ansioituneita opiskelijoita. Koronatilanteesta johtuen todistusten jaot olivat Kouvolassa hieman poikkeukselliset, mutta menestyneille oppilaille ja opiskelijoille jaettiin stipendejä yhteensä yli 40 000 euron arvosta. Suurimpia stipendien lahjoittajia olivat Lumon Oy, Kymen Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sekä kaupungin omat stipendirahastot. Lisäksi oli lukuisia muita pienempiä lahjoittajia.

Lumonin stipendejä myönnettiin perusopetuksen 6.- ja 9.-luokkalaisille, kun Kymi säätiön ja kaupungin omien stipendirahastojen stipendejä myönnettiin perusopetuksen kaikille luokka-asteille sekä lisäksi lukion, Ksaon ja Kansalaisopiston opiskelijoille.

Sivun alkuun