Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi ensi vuoden talousarvioesityksen

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi toimialan talousarvioesityksen ensi vuodelle. Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa talousarvion alustavan talousarviokehyksen vuodelle 2020. Sitä on tarkennettu lokakuussa. Liikunnan ja kulttuurin toimialan tarkennettu talousarviokehys 2020 on 22,8 milj.€.

Tarkennettu talousarvioesitys sisältää seuraavia vähennyksiä aiempaan kehykseen:

 • Palveluverkkomuutokset -0,51 milj.€, jotka kohdistuvat ensivuodelle esitettyihin liikuntaverkon supistuksiin sekä alle 18-v varausmaksun käyttöön ottamiseen 1.6.2019 alkaen. Henkilöstösäästöt -0,6 milj.€ (organisaatiomuutos, vaikutukset kustannuksiin YT- menettely, avoimien paikkojen täyttämättä jättäminen)
 • Toinen kirjastoauto poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana, jolla vaikutus 2 htv:n verran
 • Lisäksi pienempiä menoeriä, jotka on leikattu ensi vuoden talousarvioehdotuksesta
 • Organisaatiomuutokset -3,2 milj.€ sisäisiä siirtoja koskien mm. kansalaisopiston siirtyminen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen
 • -0,55 milj. euroa liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimialaan kuuluvista avustuksista:
  • Kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen harkinnanvaraiset avustukset -20%
  • Sosiaali- ja terveysalan järjestöt -10%
  • Veteraaniavustukset -20%
  • kulttuurilaitokset -10%
  • palkinnot -50%
  • yhteistoimintasopimukset/tapahtumat -30%
  • avustus TNL ry:lle tuottajan palkkaamiseksi Kuulas – kansainväliseen lasten teatteritapahtumaan poistetaan, muu avustus säilyy
  • Kymsotelle ovat siirtymässä Vuoroveto Mielenterveysseuran 20 000 euron avustus sekä Kouvolan Seudun Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen 6 000 euron avustus

Kaupungin harkinnanvaraisten ja vapaaehtoisten yhteistyösopimusten sekä avustusten yhteissumma on runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. Kouvolan kaupunki on käyttänyt ei-lakisääteisiin avustuksiin enemmän rahaa kuin monet verrokkikunnat. Säästöjä haetaan avustuksia pienentämällä ja yhdenmukaistamalla, jotta jatkossa avustukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Tarkastelun kautta avustukset päivitetään lähemmäs keskivertokaupunkeja, mikä osaltaan tervehdyttää kaupungin taloutta. Lisäksi yhdistykset ja seurat ovat käyttäneet ilmaiseksi tiettyjä kaupungin tiloja, joille tullaan määrittelemään kohtuullinen vuokrataso.

Lautakunta edellyttää pontena kulttuurilaitosten avustusleikkausten (10%) vaikutusten arvioinnin selvittämistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ennen kaupunginvaltuuston vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä. Lautakunta muutti henkilöstösuunnitelmaa siten, ettei uusia toimia tai virkoja esitetä perustettavaksi ensi vuonna.

Lisätietoja:
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Controller Päivikki Toivakka, puh. 020 615 5212, paivikki.toivakka(at)kouvola.fi

Sivun alkuun