Liikennejärjestelyt muuttuvat Kulotiellä Torniomäessä ensi viikosta alkaen

Kulku ajoneuvoilla Havumetsäntien ja Kulotien risteyksestä Kulotien päähän keskeytyy työpäivien ajaksi ensi viikosta alkaen. Kulkuhaittaa Kulotien päähän esiintyy loka-marraskuun aikana.

Kulotien peruskorjauksesta johtuen kulku ajoneuvoilla Havumetsäntien ja Kulotien risteyksestä Kulotien päähän keskeytyy työpäivien ajaksi viikosta 41 alkaen. Alueen asukkaita tiedotetaan asiasta erikseen.

Pelastusviranomaiset ja ensihoito ovat tietoisia asiasta ja he ovat omalta osalta varautuneet toimenpiteillä, jos alueella on tarvetta liikkua pelastuskalustolla.

Kulkuhaittaa Kulotien päähän esiintyy loka-marraskuun aikana.

Asukkaita pyydetään olemaan yhteydessä urakoitsijaan, jos erityistarpeita liikkumiselle on (mm. koulukyydit).

Tienkäyttäjiä pyydetään välttämään tarpeetonta liikkumista alueella.

Kaupunki pahoittelee työmaasta johtuvaa haittaa.

Kouvolan Torniomäessä suoritetaan Kulotien peruskorjaus vuoden 2020 ja 2021 aikana.

Kyseessä on Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Vesi Oy:n yhteishanke, jossa tehdään vesihuollon saneerausta sekä parannetaan alueen kuivatusta ja katurakenteita saneerataan.

Työt ovat alkaneet toukokuussa 2020.

Urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.

Rakennuttamisen organisaatio:

Rakennuttaja :             
Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö/Yhdyskuntatekniikka
Antti Nyberg, p. 020 615 7728

Kohteen pääurakoitsijan ja rakennustöiden toteuttajana toimii
VRJ Etelä-Suomi Oy, Jyrki Liikamaa, p. 0400 016 551

Sivun alkuun