Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelma on julkaistu

Osallisuusohjelma tukee Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaa, alueellista hyvinvointikertomusta ja ohjaa osallisuutta edistävää työtä. Osallisuusohjelma on Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen ja siinä määritellään, mitä osallisuus on ja mitä se Kymenlaakson hyvinvointialueella tarkoittaa. Osallisuusohjelmassa käsitellään osallisuutta asiakkaiden ja potilaiden, asukkaiden sekä henkilöstön näkökulmasta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja hyväksyi ohjelman 20.6.2023, ja sen toteutumista seuraavat hyvinvointialueen henkilöstöstä koostuva osallisuustyöryhmä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Ohjelman tekoon on osallistunut mm. alueen poliittisia päättäjiä, kuntia, järjestöjä, hyvinvointialueen henkilöstöä ja asukkaita.

Laki hyvinvointialueesta linjaa vahvasti osallistumista. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia tai selvittämällä hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Asukkaat voivat vaikuttaa myös äänestämällä aluevaaleissa, tekemällä aloitteita hyvinvointialueen toimintaan liittyen tai ottamalla yhteyttä Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon tai nuorisovaltuustoon.

Osallisuusohjelma on alku laajemmalle osallisuutta edistävälle työlle hyvinvointialueella. Ohjelmassa tavoitteita ovat mm. asiakaspalautteen laajempi kerääminen ja sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyön vahvistaminen ja asukkaiden demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteiden edistämiseksi on koottu joukko toimenpiteitä, joista osa on jo hyvässä vauhdissa.

Osallisuusohjelma ja lisätietoja erilaisista vaikuttamisen tavoista on luettavissa Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilla. Osallisuusohjelma ja vaikuttamistoimielinten tiedot löytyvät paperisena versiona mm. alueen kirjastoista.

Lisätietoja:

Tuija Kivikko, Osallisuuskoordinaattori                         
Puh. 040 624 2064, tuija.kivikko@kymenhva.fi

Heli Kainulainen, Integraatiopalvelujohtaja
Puh. 044 702 7500, heli.kainulainen@kymenhva.fi

Nina Brask, Aluehallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 195 4847, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Sivun alkuun