Kuusankosken rantapuiston uudistaminen käynnistetään betonipylväiden kunnostamisella

Kuusankosken Rantapuistossa sijaitsevien betonisten voimajohtopylväiden kunnostaminen alkaa. Kunnostaminen on osa Rantapuiston kehittämistä, jonka tavoinneena on puiston kehittäminen toiminnalliseksi ja jokea monipuolisesti hyödyntäväksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Kunnostustoimenpiteiden vuoksi Pallokentän lounaispuolelta on kaadettu muutamia puita, jotka tullaan korvaamaan uusilla puiston rakentamisen yhteydessä.

Betonisten voimajohtopylväiden kunnostaminen aloitetaan kuntokartoituksella, jonka pohjalta tehdään tarkempi kunnostussuunnitelma. Kevään ja kesän aikana pylväille toteutetaan kunnostusurakka, jossa mm. paikataan lohkeamia ja pinnoitetaan pylväät. Pintapuolisen kunnostuksen lisäksi pylväät paalutetaan.

Kuntokartoituksessa ja kunnostusurakassa käytettävien työkoneiden vaativan tilan sekä tulevien vuosien aikana rakennettavien kulkureittien vuoksi Pallokentän lounaispuolelta on kaadettu jo muutamia puita. Osa puista tullaan korvaamaan uusilla puilla puiston rakentamisen yhteydessä.

Betonisten voimajohtopylväiden kunnostaminen on osa Kuusankosken Rantapuiston kehittämistä toiminnalliseksi virkistysalueeksi. Pylväät toimivat Kuusankosken maamerkkeinä ja siksi alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa yksi kantava teema on voimajohtopylväiden muodostama avoin linja, ns. voima-akseli. Linja pidetään näkymien vuoksi puuttomana. Linjan etelä- ja pohjoispuolella säilytetään sen sijaan nykyistä puustoa sekä istutetaan uutta kasvillisuutta.

Lisätietoja Kuusankosken rantapuistosta:
Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta@kouvola.fi
Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun