Kouvolan leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Lapsi shortseissa ja t-paidassa sekä keltaisessa lippiksessä tasapainoilee pölkkyjen päällä leikkipuistossa. Takana kiipeilytelineestä hyppäämässä alas toinen lapsi. On kesä. Kirkas sininen taivas. Kesäkerho.

Leikkipaikkojen palveluverkkoa tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden valossa. Tarkastelussa huomioidaan alueiden asukasluku, leikkipaikkojen käyttöaste ja kunto sekä asukkaiden mielipiteet. Jos tekninen lautakunta hyväksyy esityksen ja asettaa sen nähtäville, on siitä mahdollista jättää palautetta kahden viikon ajan.

Kouvolassa on tällä hetkellä 106 leikkipaikkaa. Leikkipaikoista on laadittu palveluverkkoselvitykset vuosina 2019 ja 2022. Niiden perusteella tehtyjen päätösten myötä on vuosien 2020–2023 aikana lakkautettu 35 leikkipaikkaa. Viimeisen neljän vuoden aikana on kunnostettu yhteensä 23 leikkipaikkaa eri puolilla Kouvolaa. Osa leikkipaikoista on kunnostettu vain osittain ja osa käyttäen kierrätysvälineitä.   

Kouvolan kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi vuoden 2024 talousarvion valmistelussa Tekninen lautakunta on päättänyt käyttötaloussäästöistä, joiden toteutumiseen tarvitaan myös muutoksia palveluverkkoon. Yksi keskeisistä palveluista on leikkipaikkojen muodostama kokonaisuus.

Leikkipaikoista syntyvät käyttötalouskulut koostuvat kunnossapidon kustannuksista, jotka muodostuvat mm. välineiden ja varusteiden turvallisuustarkistuksista, puhdistamisesta ja korjaamisesta, ilkivallan ja roskaamisen jälkien siivoamisesta sekä turva-alustojen vaihtamisesta. Leikkipaikkojen kunnossapidon tasoa ohjaavat turvallisuusvaatimukset. Lisäksi leikkipaikat tarvitsevat noin 20 vuoden välein perusteellisempaa korjausta ja välineiden uusimista.

Lasten määrä Kouvolassa on laskenut ja tulee uusien väestöennusteiden mukaan laskemaan merkittävästi myös tulevaisuudessa, jolloin myös leikkipaikkojen käyttäjämäärä vähenee. 0–18-vuotiaiden määrä on laskenut Kouvolassa poismuuton ja laskeneen syntyvyyden seurauksena vuosien 2012–2022 välillä yhteensä 3 395 lapsella. Syntyneiden määrä on samalla ajanjaksolla laskenut vuositasolla noin 50 %. Ennusteen mukaan vuonna 2035 Kouvolassa tulee olemaan vain hieman yli 9 000 alle 17-vuotiasta, mikä tarkoittaa 27 % laskua nykyiseen määrään.

Palveluverkon muutosesityksessä on huomioitu leikkipaikkojen saavutettavuus, väestön keskittyminen ja etenkin lasten määrä kyseisellä alueella, leikkipaikkojen kunto ja asukkaiden mielipiteet. Saavutettavuutta on arvioitu 700 metrin vaikutussädettä käyttäen, ja huomioiden alueella mahdollisesti sijaitsevat koulut ja päiväkodit, jotka iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina toimivat myös leikkipaikkoina. Kuntoa ja käyttöastetta arvioidessa on huomioitu leikkipaikkojen rakentamis- tai saneerausajankohta, sekä Kouvolan kaupungin kunnossapidon näkemys käytön määrästä sekä nykyisestä kunnosta ja turvallisuudesta. 

Asukkaiden mielipiteitä on kuultu

Kouvolan asukkaiden mielipidettä kysyttiin joulukuussa 2023 toteutetulla sähköisellä kyselyllä, jossa esitettiin vaihtoehtoja poistettavista leikkipaikoista. Kyselyn toteutushetkellä tavoite palveluverkon karsimisen osalta oli 15 %. Sen jälkeen tavoitetta tiukennettiin väestöennusteen mukaisesti yli 30 %:iin. Kaikki alueet ja leikkipaikat eivät siten olleet mukana kyselyssä.

Monipuolisempia leikkipuistoja koko Kouvolan alueelle

Leikkipaikkoja on saneerattu vuosittain kahdesta kolmeen kappaletta ja niitä on tarkoitus kunnostaa myös jatkossa, kohdistuen kaikkein huonokuntoisimpiin, palveluverkkoselvitysten mukaan säilytettäviksi valittuihin kohteisiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää suurempia ja monipuolisempia alueellisia leikkipuistoja tasapuolisesti koko Kouvolan alueelle, esimerkiksi saneerattavaksi valittuja pienempiä leikkipaikkoja laajentamalla.

Päätösesityksen toimeenpanon jälkeen Kouvolaan jäisi yhteensä 66 leikkipaikkaa, mikä tarkoittaa 139 lasta yhtä leikkipaikkaa kohti (väestöennuste 2035). Poistettavat leikkipaikat purettaisiin vaiheittain vuoteen 2035 mennessä samaa tahtia, kuin mitä lasten määrä vähenee. Leikkipaikkojen merkittävä karsiminen mahdollistaa säilyvien leikkipaikkojen laadun parantamisen, sekä muutamien kokonaan uusien leikkipaikkojen rakentamisen, jos lasten määrä jollain alueella merkittävästi kasvaa nykytilanteeseen verrattuna.

Päätöksen jälkeen mahdollisuus jättää palautetta

Esitys leikkipaikkojen palveluverkosta 2024–2035 on Teknisen lautakunnan käsittelyssä 3.4.2024. Jos lautakunta hyväksyy esityksen ja asettaa sen nähtäville, on siitä mahdollista jättää palautetta kahden viikon ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla, ja aineistot ovat tutustuttavissa sekä Kouvolan kaupungintalon infopisteessä että kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Liisa Mäkitalo, suunnitteluhortonomi, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun